Infrastructuur als ruimtelijke hefboom

Infrastructuur als
ruimtelijke hefboom

Infrastructuur als ruimtelijke hefboom

Complexe infrastructurele projecten hebben een enorme impact op de natuurlijke omgeving, publieke ruimte en mensen. Om hun maatschappelijke meerwaarde zo groot mogelijk te maken, ontwerpen we onze projecten in samenwerking en met aandacht voor alle aspecten. Zo worden ze de motor voor grotere, kwalitatieve en duurzame veranderingen. 

Meervoudige vraagstellingen

Infrastructuur zit verweven in de verschillende divisies van Sweco: (transport)infrastructuur, energie, gebouwen en industrie. Er kan ook gesproken worden over stedelijke of landschappelijke infrastructuur.  

“Infrastructuur is het geheel van voorzieningen dat nodig is om een land of organisatie, zoals een bedrijf of een instelling, goed te laten functioneren.” – Wikipedia

Infrastructuur is de facto faciliterend en vormt een antwoord op een vraagstuk. Vaak wordt dat vraagstuk vanuit een specifieke invalshoek gedefinieerd als een technisch of een opzichzelfstaand vraagstuk. Dikwijls blijkt echter dat de vraagstelling van complexe projecten meervoudig is, en dat het vraagstuk niet zomaar beantwoord kan worden door een eenvoudig gedefinieerd  infrastructuurproject. 

In dergelijke vraagstukken komen tal van uitdagingen naar boven: klimaat, biodiversiteit, water, de diverse en geëmancipeerde maatschappij, de bouwshift, technologische evoluties, de vraag naar circulaire oplossingen … Deze meervoudige vraagstelling vraagt om een geïntegreerde, ontwerpmatige aanpak. 

Zo’n aanpak biedt het potentieel om het louter faciliterende aspect van infrastructuur te overschrijden. Wij bieden oplossingen aan met het oog op een strategische verbetering, die meerledig en toekomstgericht is. Op die manier wordt infrastructuur een hefboom voor de aanpak van brede maatschappelijke uitdagingen. 

Infrastructuur als ruimtelijke hefboom
Overkapping Ring Antwerpen Noord

Maatschappelijke valorisatie

BUUR tracht, aangevuld met de brede expertise die aanwezig is bij Sweco, infrastructuurinvesteringen maximaal maatschappelijk te valoriseren. 

Dat doet we door ze geïntegreerd en co-creatief te ontwerpen als ruimtelijke hefboom voor versterkte landschappen, een kwalitatieve publieke ruimte en een sturend locatiebeleid. 

Een multidisciplinaire aanpak, een systemische benadering en de inzet van een doorgedreven omgevingsmanagement vormen daarbij onze belangrijkste instrumenten. 

Zo kunnen we de relatie tussen project en omgeving leggen, de scope verbreden, en samenwerkingen en partnerschappen uitbouwen. 

Infrastructuur als ruimtelijke hefboom
Vernieuwde Scheldekaaien Antwerpen - foto Frederik Beyens
Infrastructuur als ruimtelijke hefboom
Spoorpark Genk
Infrastructuur als ruimtelijke hefboom
Kanaal Kortrijk-Bossuit