Onze projecten
Masterplanning
Strategisch advies

Spoorpark Genk
2017 — 2017

Spoorpark Genk

Opmaak van een visie, landschapsontwerp en stakeholdermanagement voor een wijkverbindend park

BUUR werd binnen het raamcontract ‘Ontwerpend Onderzoek’ door de stad Genk aangesteld om voor de noordelijke strip van de rasterstad Genk, opgehangen aan het Kolenspoor, een project uit te werken voor projectsubsidie bij de Vlaamse overheid in het kader van de oproep naar stadsvernieuwingsprojecten. Voor de uitwerking van het stadsvernieuwingsproject werkte BUUR samen met plusofficearchitects, DELVA Landschape Architects en Living Lab De Andere Markt Genk, het team dat verantwoordelijk was voor de conceptsubsidie ‘Multiproductief kolenspoor Genk’.

Spoorpark Genk is een wijkverbindend landschapspark langs het voormalig Kolenspoor in Genk-Noord. Het park linkt La Biomista met KRC Genk en het Thorpark en creëert een groen hart van 43 ha voor Waterschei, Zwartberg en Nieuwe Kempen. Het bevat een regionale fietsverbinding, verschillende habitattypes en talrijke ontmoetingsplekken en nieuwe verbindingen. Het Spoorpark werd vormgegeven na een uitgebreid voortraject van ontwerpend onderzoek en co-productie met lokale actoren en buurtbewoners. Uit dit proces ontstonden strategische coalities die het park zullen opladen met innovatieve projecten rond voedsel, energie, bewegen en samenleven. Het Spoorpark Genk past zich in in het Strategisch Project Kolenspoor Limburg en is een vertaling van de stedelijke en regionale ontwikkelingsvisies Rasterstad Genk en het Multiproductief Kolenspoor Genk (conceptsubsidie 2014). Het project vernieuwt de idee rond wat een park is en kan zijn, maar ook hoe het ontstaat. Het zet in op de kracht van samenwerken tussen een groep kleine en grote, lokale en bovenlokale actoren die samen dagelijks de groene ruimte aan het Kolenspoor zullen delen. Het is echter ook een innovatief stadsproces, waarbij getoond wordt hoe via strategisch overleg en goede coördinatie samenhang kan gecreëerd worden in een mix van actoren, plekken en identiteiten.De jury loofde het project als erg waardevol en noodzakelijk, maar vond het nog te embryonaal naar coalitievorming toe om subsidies toe te kennen.

Spoorpark Genk
Spoorpark Genk
Spoorpark Genk
Spoorpark Genk
Code
GRC-SBL
Klant
stad Genk
Team
BUUR + plusofficearchitects, DELVA Landschape Architects en Living Lab De Andere Markt Genk
Status
opdracht volbracht