Technologie voor mensen

Technologie
voor mensen

Technologie voor mensen

Om de concentratie aan activiteiten en stromen te begrijpen en te sturen, gebruiken slimme steden informatietechnologie. Onze dataoplossingen brengen overheden en inwoners dichter bij elkaar, dankzij open data en GIS-applicaties. Zo bevorderen we uitwisseling en cocreatie. 

Data als bron van kennis

Data zijn alomtegenwoordig en daarom een belangrijke bron van kennis. Maar in de zee van data kan men zich ook snel verliezen. Data laten zich gelukkig goed structuren en behandelen en vormen zo de motor voor nieuwe technologieën, ideeën en visies die mee kunnen leiden naar de samenleving van morgen.  

Burgerwetenschap, open source data, FME, GIS, AI … zijn allemaal, door en voor mensen gemaakt. Het zijn technologische tools die op hun eigen niveau werken maar tegelijk sterk verweven zijn met de stromen van data. Technologie kent dus letterlijk geen grenzen en kan bruggen vormen tussen sociale, economische en technologische werelden. Net als wegen, landschappen, waterwegen en energienetwerken een verbindende functie hebben.  

Data en technologie kunnen bovendien ook kruispunten en netwerken vormen waarbij overheid, burger en bedrijven elkaar ontmoeten. De combinatie van beide kan helpen om elkaars taal beter te begrijpen en om samen naar oplossingen te zoeken in een continu veranderende maatschappij of stedelijke omgeving. Smart Cities, duurzame mobiliteit en duurzame energienetwerken vormen de eerste stappen … 

Een belangrijke randvoorwaarde daarbij is dat moderne technologie mee moet kunnen evolueren met de toekomst. Het heeft geen zin om vandaag iets te ontwikkelen dat morgen niet meer mee kan. Het duurzame karakter moet van nature ingebed liggen in technologie. 

“It’s not a faith in technology. It’s faith in people.” – Steve Jobs, medeoprichter van Apple

Technologie voor mensen
Klimaatadaptatietool VMM

Smart cities

BUUR begeleidt lokale overheden bij het gebruik van informatietechnologie en ‘Internet of Things’ om de stad beter te beheren en te besturen. 

Het doel om deze technologie in te zetten, is een verhoogde levenskwaliteit, een efficiëntere organisatie en een sterkere relatie tussen de inwoners en het bestuur. 

We focussen in het bijzonder op het ontsluiten van open data over de ruimtelijke omgeving die via GIS-tools en applicaties kunnen gedeeld en gebruikt worden met een brede groep van actoren, als vorm van gedeelde analyse, visie- en strategiebepaling, ontwerp en uitvoering. 

BUUR levert hiermee ook een actieve bijdrage aan het programma ‘Smart Cities’, dat door de divisie Energy wordt getrokken en waaraan alle andere divisies een belangrijke toegevoegde waarde leveren.  

Technologie voor mensen
Ruimtelijk Profiel Kernen Oost-Vlaanderen
Technologie voor mensen
Wijkgebonden energiestrategie Leuven