Onze projecten
Landschapsvisies en ecologie
Inrichting publieke ruimte
Masterplanning
Infrastructuurontwerp
Ontwerp van kunstwerken

Ring Brussel Henneaulaan – Medialaan
2018 — 2019

Ring Brussel Henneaulaan - Medialaan

Aan de op- en afrit van de Henneaulaan wordt een verouderde brug vernieuwd. Op het nieuwe brugdek worden de doelstellingen vertaald in een geoptimaliseerde verkeersruimte én extra ruimte voor openbaar vervoer, fietsers, voetgangers, en een robuuste groenstrook als fijnmazige groenverbinding. Tegelijkertijd wordt de aansluitende infrastructuur compacter aangelegd, zodat er in de vallei van de Woluwe extra ruimte vrijkomt voor water en landschap. Dit landschap vormt een nieuwe parkruimte met een aantal nieuwe wandelpaden voor Zaventem. De verbrede brug met extra ruimte voor OV, fietser, voetganger en groen vormt een prototype voor de ring. Met dit project wordt de toon gezet voor de nieuwe lokale brugverbindingen over de R0. 

Aan de op- en afrit van de Medialaan wordt de onleesbare en onveilige verkeerssituatie aan de aansluiting van de op- en afrit met het lokale netwerk aangepakt. De infrastructuurruimte wordt op compacte wijze geoptimaliseerd onder het huidige brugdek, waardoor er ruimte ontstaat voor een ecologische verbinding en een verbinding voor voetgangers en fietsers.  Deze verbinding wordt vormgegeven als een brug die op halve hoogte boven de op- en afrit, én nog steeds onder de bestaande gesitueerd wordt. Het voetpad sluit aan bij twee parkzones, waar twee bankjes geplaatst worden. Zoals het project Henneaulaan vormt ook dit project een infrastructureel prototype voor de ring, maar dan voor de combinatie van een op- en afrit met een onderdoorgang.  

Ring Brussel Henneaulaan - Medialaan
Ring Brussel Henneaulaan - Medialaan
Ring Brussel Henneaulaan - Medialaan
Ring Brussel Henneaulaan - Medialaan
Ring Brussel Henneaulaan - Medialaan
Klant
De Werkvennootschap
Team
Tijdelijke Vennootschap Sweco-Arcadis met in onderaanneming Frank Van Hulle, Zwarts & Jansma Architects, Cluster landschap | stedenbouw, Mint NV
Status
voltooid