Onze programma's

Programma’s voor ruimtelijke transitie

We werken rond programma’s, die de belangrijkste maatschappelijke vraagstukken van vandaag weerspiegelen. Ze vormen ons kompas voor de toekomst. Zo werken we mee aan de doorbraken voor de wereld van morgen.

Met Sweco-brede expertise zetten we in op innovatie en kennisdeling in actuele duurzaamheidsthema’s. Omkaderd door het Urban Insight kennisprogramma sluiten we aan bij de Sustainability-initiatieven van de internationale Sweco Group.

Klimaat & energie

Klimaat & energie

Koolstofneutraliteit zal de norm zijn in 2050. We begeleiden elke opdrachtgever bij het opmaken van klimaatplannen en de uitvoering van een resolute energietransitie. Samen buigen we de klimaatcurve positief om.

Ontdek het programma
Sterke kernen

Sterke kernen

Stads- en dorpskernen zijn duurzame woonomgevingen bij uitstek. Wij maken ze ook de beste plekken om te wonen, met veel groen, inclusief en divers, vol leven en karakter. Dat doen we dankzij kernversterking op maat, maar ook door de wildgroei buiten de kernen terug te dringen. Het bevorderen van de veerkracht en de levenskwaliteit in de kernen staat daarbij centraal. 

Ontdek het programma
Gezonde omgevingen

Gezonde omgevingen

Onze gezondheid hangt af van de plekken, infrastructuur en natuur rondom ons. Ze beïnvloeden onze keuzes, ons gedrag en het algemeen welzijn. We ontwerpen gezonde werk- en leefomgevingen als een ruimtelijk vaccin; vanaf de schaal van het gebouw tot en met publieke ruimtes en landschappen, voor jong en oud. 

Ontdek het programma
Geïntegreerde ecosystemen

Geïntegreerde ecosystemen

Planten, dieren, mensen en gebouwen vormen samen het ecosysteem van onze steden en buurten. In onze met zorg vormgegeven landschappen en ecologische woonwijken brengen we dat ecosysteem tot bloei. Zo bieden onze projecten ruimte voor biodiversiteit, water, voeding, recreatie, energieproductie, …

Ontdek het programma
Circulaire economie

Circulaire economie

Een duurzame maatschappij is circulair georganiseerd, met gesloten technische en biologische kringlopen. Maar hoe maken we de overgang naar zo’n circulaire economie? We begeleiden beleidsmakers en stedelijke actoren in deze transitie via circulaire gebiedsontwikkelingen ontwikkelen een kader voor industriële productie, waterbeheer, voedselproductie en alle andere systemen die het metabolisme van onze samenleving bepalen. 

Ontdek het programma
Duurzame mobiliteit

Duurzame mobiliteit

Mensen zijn afhankelijk van auto’smaar hun impact op het milieu en onze woonomgeving is dramatisch. In onze projecten pakken we de onderliggende ruimtelijke problemen aan en integreren we duurzame en innovatieve mobiliteitsoplossingen. Op die manier stimuleren we een cultuur van gezonde, actieve en omgevingsvriendelijke transportkeuzes. 

Ontdek het programma
Technologie voor mensen

Technologie voor mensen

Om de concentratie aan activiteiten en stromen te begrijpen en te sturen, gebruiken slimme steden informatietechnologie. Onze dataoplossingen brengen overheden en inwoners dichter bij elkaar, dankzij open data en GIS-applicaties. Zo bevorderen we uitwisseling en cocreatie. 

Ontdek het programma
Regionale ontwikkeling

Regionale ontwikkeling

Ruimte is politiek en vereist samenwerking. Als planners en bemiddelaars helpen we bij het vormgeven van een regionaal beleid voor ruimtelijke ontwikkeling. We verenigen disciplines om samen duurzame oplossingen te creëren voor steden, provincies, regio’s en landen. 

Ontdek het programma
Inclusieve samenleving

Inclusieve samenleving

In een maatschappij in verandering dreigen mensen achter te blijven. Met een doordachte inrichting en organisatie van de leefomgeving stimuleren we een inclusieve samenleving en sociale rechtvaardigheid. Daarbij werken we nauw samen met diverse maatschappelijke actoren en zien we erop toe dat onze ontwerpen uitnodigend en toegankelijk zijn voor iedereen. 

Ontdek het programma
Infrastructuur als ruimtelijke hefboom

Infrastructuur als ruimtelijke hefboom

Complexe infrastructurele projecten hebben een enorme impact op de natuurlijke omgeving, publieke ruimte en mensen. Om hun maatschappelijke meerwaarde zo groot mogelijk te maken, ontwerpen we onze projecten in samenwerking en met aandacht voor alle aspecten. Zo worden ze de motor voor grotere, kwalitatieve en duurzame veranderingen. 

Ontdek het programma