Duurzame mobiliteit

Duurzame
mobiliteit

Duurzame mobiliteit

Mensen zijn afhankelijk van auto’smaar hun impact op het milieu en onze woonomgeving is dramatisch. In onze projecten pakken we de onderliggende ruimtelijke problemen aan en integreren we duurzame en innovatieve mobiliteitsoplossingen. Op die manier stimuleren we een cultuur van gezonde, actieve en omgevingsvriendelijke transportkeuzes. 

Mobiliteitstransitie

De focus is, door de enorme opmars van het auto- en vrachtverkeer, steeds verder verschoven van de mens naar de voertuigen. Doorstroming en verkeersafwikkeling zijn sleutelbegrippen geworden, die als kompas dienen bij de uitbouw van infrastructuur. Ook voor de 95% van de tijd dat auto’s stilstaan, moet de nodige ruimte worden voorzien, vaak niet enkel aan de woning, maar ook aan het werk, de winkel … Tegelijk blijven ook de files toenemen. De impact op de omgeving en het klimaat laat zich ook steeds meer voelen. Bovendien is intussen duidelijk dat technologische verbeteringen en schonere voertuigen, door de blijvende toename van het wegverkeer, niet geleid hebben tot minder ongevallen, minder geluidsoverlast, schonere lucht en minder broeikasgassen.  

Mobiliteit gaat in eerste instantie over mensen, beleving en gebruiksgemak. Het laat ons toe om allerlei activiteiten te combineren, nieuwe dingen te ontdekken en andere mensen te ontmoeten. Om ons mobiliteitssysteem tegen 2050 omgevingsvriendelijk en klimaatneutraal te maken, is het  nodig om naast technologische innovatie ook de onderliggende ruimtelijke problemen aan te pakken en in te zetten op een modal shift waarbij gezonde, actieve en omgevingsvriendelijke transportkeuzes de vanzelfsprekende optie zijn. 

“You don’t necessarily have to ban cars to create great places. But you do have to completely redefine the car’s role. You have to prioritize cars last and people first.”Brent Todorian, city planner Vancouver, Canada

Duurzame mobiliteit
Studie openbaar vervoersknoop Terneuzen

Geïntegreerde mobiliteitsoplossingen

Mobiliteit en ruimte zijn voor BUUR onmiskenbaar met elkaar verweven. Voor heel wat beleidsmakers in Vlaanderen lijkt een bijsturing van het ruimtelijk en mobiliteitsbeleid een ‘mission impossible’. Met de opkomst van technologie, elektrische voertuigen en deelmobiliteit is de mobiliteitswereld in volle verandering, maar tegelijkertijd heerst er een sterk gevoel van onmacht en is er de vrees dat dit onze ruimtelijke ordening en mobiliteit niet fundamenteel zal verduurzamen. 

Wij zien onze inzet op duurzame mobiliteit in essentie als de katalysator die hierin een kentering kan teweegbrengen. De doelstelling is voor ons tweeledig. Enerzijds een ‘wake up call’ teweegbrengen, die voor de beleidsmakers en betrokken stakeholders de actuele en toekomstige uitdagingen scherp in beeld brengt en tastbaar maakt. Anderzijds werken we aan plannen en realisaties vanuit een toekomstgerichte en realistische visie, strategie en actieprogramma om de problemen bij de wortels aan te pakken.  

We werken aan geïntegreerde oplossingen om tot gedragsverandering te komen en we ontwikkelen duurzame en innovatieve mobiliteitsconcepten die de shift van autobezit naar combigebruik helpen realiseren. Dit doen we samen met overheden, vervoersaanbieders, bedrijven en burgers. We zetten ons  in de schoenen van de gebruiker en de bewoner, en kiezen volop voor kwaliteit op mensenmaat. 

Duurzame mobiliteit
Studie Fietssnelweg F25 Leuven-Aarschot
Duurzame mobiliteit
Herinrichting Ninoofse Poort Brussel
Duurzame mobiliteit
Oriëntatienota vervoerregio Gent
Duurzame mobiliteit
Park L28 Jean Debrucqlaan Sint-jans-Molenbeek - foto Bram Goots