Gezonde omgevingen

Gezonde
omgevingen

Gezonde omgevingen

Onze gezondheid hangt af van de plekken, infrastructuur en natuur rondom ons. Ze beïnvloeden onze keuzes, ons gedrag en het algemeen welzijn. We ontwerpen gezonde werk- en leefomgevingen als een ruimtelijk vaccin; vanaf de schaal van het gebouw tot en met publieke ruimtes en landschappen, voor jong en oud. 

Omgeving bepalend voor gezondheid

Meer dan ooit wordt erkend dat gezondheid en welzijn afhangen van de plekken, infrastructuur en natuur rondom ons. De geschiedenis van gezondheidszorg en het bouwen van leef- en werkomgevingen zijn intrinsiek met elkaar verweven. Ook de huidige coronacrisis benadrukt het belang van een kwalitatieve en veilige omgevingdie onze weerstand tegen ziektes verhoogt en ruimte voor fysieke activiteiten en sociale contacten schept. De gezondheid wordt dus niet louter bepaald door individuele verantwoordelijkheden en de deskundigheid in de gezondheidssector. Chronische ziektesverantwoordelijk voor driekwart van alle overlijdens, worden vooral bepaald door omgevingsfactoren en onze keuzes en gedragspatronen die daaraan verbonden zijn.  

“Steden die investeren in gezondheid en welzijn spelen een leidersrol in duurzame ontwikkeling.”Shanghai Consensus on Healthy Cities, 2016

Gezonde omgevingen
Landschapsplan Gezondsheidscampus Ziekenhuis Oost-Limburg

Op zoek naar gezonde ruimtes

BUUR zet architectuur, infrastructuur, stadsontwerpruimtelijke ordening en data bewust in als deel van gezondheidspreventieOp schaal van de stad en buurt focussen we op ‘helende omgevingen binnen een netwerk van sociale voorzieningenzorginfrastructuur en publieke ruimte. 

We koppelen planning en ontwerp ook aan omgevingsfactoren om hinder en impact op gezondheid te minimaliseren. Aan de hand van universele ontwerpprincipes zetten we de mens centraal op niveau van gebouw en publieke ruimte. Op beleidsvlak bouwen we bruggen tussen actoren verantwoordelijk voor gezondheid, welzijn, stadsontwikkeling en infrastructuur, als onderdeel van de ‘Health in all Policies’-aanpak die de Wereld Gezondheid Organisatie bepleit.  

We identificeren hefbomen voor een stedelijke gezondheid aan de hand van het Dahlgren-Whitehead schema dat de sociale determinanten van gezondheid in kaart brengt. 

Hierbij worden principes van gezondheid gekoppeld aan ecologische duurzaamheid, zoals nature basedsolutions, wandelbaarheid, ecosysteemdiensten en groene energie. Door ontwerp en keuzes van programma en materialisatie van gebouwen en publieke ruimte, optimaliseren we de toegankelijkheid tot groen, ruimte voor fysieke activiteit, spel en ontmoetingOok veilige en betrouwbare infrastructuur voor basisvoorzieningen zoals water en voeding speelt hierbij een rol

Op basis van geo-gereferentieerde gezondheidsdata maken we kwetsbaarheidsprofielen van wijken op en bepalen we gezonde wijk– en stadsprogrammas. Innovatieve data, interviews met bewoners en observaties rond gedragspatronen en omgevingskwaliteiten gebruiken we om gezond gedrag en inclusiviteit te integreren in ontwerp op basis van ‘universal design principles’.   

Gezonde omgevingen
Park Neerland Wilrijk - foto Dirk Vertommen
Gezonde omgevingen
Facilitator Duurzame Wijken Brussels Gewest
Gezonde omgevingen
TRAX-park Roeselare - foto Olmo Peeters
Gezonde omgevingen
Draaiboek Groenplan