Onze projecten
Landschapsvisies en ecologie
Inrichting publieke ruimte
Masterplanning
Infrastructuurontwerp
Ontwerp van kunstwerken
Strategisch advies

Ontwerpproces Noordelijke Ringzone Brussel
2018 — 2019

Ontwerpproces Noordelijke Ringzone Brussel

Dit programma bestaat uit Quick Wins & een planproces voor het ringproject zelf. De algemene doelstellingen zijn het verbeteren van de multimodale bereikbaarheid en leefbaarheid in de ringzone. De Quick Wins betreffen nieuwe fietsverbindingen en de urgente aanpak van een aantal verouderde kunstwerken of onveilige verkeerspunten. In het planproces van de ring worden alternatieven en varianten onderzocht.

Ten eerste wordt bekeken of een beperkte optimalisatie van de ring mogelijk is, het ‘light’-alternatief. Ten tweede wordt een scheiding van doorgaand en lokaal verkeer in de zate van de snelweg bekeken, het ‘parallel’-alternatief. Ten derde wordt een scheiding van doorgaand en lokaal verkeer onderzocht, waarbij het lokale verkeer op een soort van lokale singel belandt, het ‘laterale’ alternatief.

Wat betreft de varianten wordt variatie in snelheidsregime, lengteprofiel, en typologie van verkeerswisselaars bestudeerd. De studie wordt op geïntegreerde wijze met ontwerpend onderzoek aangepakt, waarbij op verschillende schalen ruimtelijke, technische, en maatschappelijke thema’s worden onderzocht. Er wordt onderzocht of de Brusselse Parkways of Stedelijke Boulevards kunnen doorlopen tot aan de ring, hoe de ruimtelijke footprint van de verkeerswisselaars en op- en afritten zo compact mogelijk gemaakt kan worden, hoe de lokale verbindingen de leefbaarheid maximaal kunnen verbeteren, hoe de infrastructuur maximaal kan inspelen op de omgeving, etc. Tegelijkertijd loopt de milieu-effectenrapportage en de Maatschappelijke Kosten Baten Analyse. Vanuit deze studies wordt een voorkeursalternatief getrechterd dat dan verder uitgewerkt wordt.  

Ontwerpproces Noordelijke Ringzone Brussel
Ontwerpproces Noordelijke Ringzone Brussel
Ontwerpproces Noordelijke Ringzone Brussel
Ontwerpproces Noordelijke Ringzone Brussel
Klant
De Werkvennootschap
Team
Tijdelijke Vennootschap Sweco-Arcadis met in onderaanneming Frank Van Hulle, Zwarts & Jansma Architects, Cluster landschap | stedenbouw, Mint NV
Status
voltooid