Onze projecten
Infrastructuurontwerp
Landschapsvisies en ecologie
Ontwerp van kunstwerken

Ecoduct Dilserbos over N75, Limburg
2021 — 2022

Ecoduct Dilserbos over N75, Limburg

Ecoduct Dilserbos over N75, Limburg, een hefboom voor natuur & recreatie.

Het project betreft de opmaak van het definitief ontwerp, de opmaak en integratie van de documenten voor de omgevingsvergunning van ecoduct en fietsbrug, en de definitie van het programma van eisen voor het bestek voor een ‘engineering en build’ opgave van het ecoduct Dilserbos over de N75.

Het ecoduct Dilserbos vormt een volgende stapsteen voor het Nationaal Park Hoge Kempen. Oorspronkelijk was het de intentie om ecoduct en fietsbrug te bundelen, maar na enige studie werd besloten het ecoduct incl. recreatieve verbindingen voor voetgangers en ruiters, en de fietsbrug op te splitsen. De fietsbrug is gepland op de route Hoeveweg & Sparrendal, het ecoduct iets meer naar het westen toe ter hoogte van de steilrand, de overgang van plateau naar Maasvallei. Het ontwerp voor de fietsbrug werd uitgewerkt door Tractebel.

Het ecoduct bestaat uit 4 zones van west naar oost: een publiek toegankelijke zone voor voetgangers en ruiters met flauwere aanloophellingen, een droge zone, een tussenzone en een natte zone. De natte zone ligt aan de zijde waar het water op natuurlijke wijze naar afloopt. Aan beide uiteinden van de natte zone worden 2 poelen aangelegd. Het ecoduct vormt een hefboom voor natuur en recreatie.

Voor de vormgeving van het ecoduct werd gekozen voor een natuurlijk aanzicht en gevoel. De taluds in aanzicht zijn gepland als gewapende grond die natuurlijk kan begroeien, met als referentie het ecoduct Oud-Heverlee in het Meerdaalwoud. Als materiaal voor de panelen afscherming aan de zijkanten werd gekozen voor hout in functie van de integratie in het Nationaal Park. Voor de vormgeving werd een vloeiende lijn verkozen boven omdat deze beter aansluit bij het landschap op de steilrand. Langs de buitenzijde worden verticale houten latten tegen de panelen gezet. Deze verwijzen naar de verticale (corten stalen) stijlen op de fietsbrug, zodat deze samen een ensemble vormen. Aan de binnenzijde van de tunnel wordt de zijkant afgewerkt met schanskorven. De kolommen in de middenstrook zijn zo transparant mogelijk uitgewerkt ter bevordering van de sociale veiligheid langs het fietspad.

Ecoduct Dilserbos over N75, Limburg
Ecoduct Dilserbos over N75, Limburg
Ecoduct Dilserbos over N75, Limburg
Ecoduct Dilserbos over N75, Limburg
Ecoduct Dilserbos over N75, Limburg
Ecoduct Dilserbos over N75, Limburg
Ecoduct Dilserbos over N75, Limburg
Ecoduct Dilserbos over N75, Limburg
Ecoduct Dilserbos over N75, Limburg
Ecoduct Dilserbos over N75, Limburg
Ecoduct Dilserbos over N75, Limburg
Ecoduct Dilserbos over N75, Limburg
Klant
Agentschap Wegen & Verkeer en Departement Omgeving
Team
Sweco
Status
in uitvoering