BUUR + Sweco

It takes a
village

“It takes a village to raise a child.”
Dit gekende Afrikaanse spreekwoord verbeeldt een universele waarde: als gemeenschap zijn we verantwoordelijk om een aangename en gezonde leefwereld te creëren voor de toekomstige generaties.

Ideeën ontwikkelen, inzichten delen, onze omgeving koesteren. Zo werken we samen, net zoals kinderen het leren tijdens het opgroeien.

It takes a village. Onze gemeenschap en leefomgeving zijn complex geworden, de uitdagingen urgent. Het is belangrijker dan ooit om de leefomgeving van morgen duurzaam vorm te geven, voor onszelf, onze kinderen en onze planeet. Dat vergt ambitie, creativiteit en innovatie. Het is aan ons om dit vandaag waar te maken, in samenspraak met alle betrokkenen, over disciplines en sectoren heen, in verschillende contexten.

BUUR en Sweco bundelen hiervoor de krachten. Door ons te verenigen als één, kunnen we een grotere impact creëren ten voordele van onze leefomgeving. Samen vertalen we de gedeelde ambitie ‘Transforming Society Together’ naar concrete visies en projecten voor de ruimtelijke transitie.

BUUR versterkt de interdisciplinaire aanpak van Sweco en zal met Urban.Habitat één team vormen. Samen zetten we de toon in België, altijd met de blik op Europa en de globale doelstellingen.

Nieuws

Nieuws

BUUR Part of Sweco valt 2x in de prijzen bij Prijs Publieke Ruimte 2021

BUUR Part of Sweco valt 2x in de prijzen bij Prijs Publieke Ruimte 2021

Sweco (BUUR Part of Sweco en de divisie Regional Infrastructure) wint de Prijs Publieke Ruimte met het vernieuwd stadspark De Motten in Tongeren. Het Drongenplein in Gent gaat aan de haal met de Publieksprijs.

Onze programma’s

Programma’s
voor ruimtelijke
transitie

We werken rond programma’s, die de belangrijkste maatschappelijke vraagstukken van vandaag weerspiegelen.

Ze vormen ons kompas voor de toekomst. Zo werken we mee aan de doorbraken voor de wereld van morgen.

Over ons

Interdisciplinaire
aanpak en expertise

BUUR Part of Sweco is het toonaangevend multidisciplinair onderzoeks-, plannings- en ontwerpteam binnen Sweco Belgium.

De sterke samenwerking tussen de verschillende divisies en expertises binnen Sweco geeft ons een grote slagkracht. Het biedt de kans om op grotere schaal bij te dragen aan de transitie naar een energie- en klimaatneutrale, gezonde en veilige samenleving.

Onze projecten
Onze diensten