Onze projecten
Ontwerp van kunstwerken
Inrichting publieke ruimte
Infrastructuurontwerp
Landschapsvisies en ecologie

Fietssnelweg Kolenspoor
2021 —

Fietssnelweg Kolenspoor

Fietssnelweg Kolenspoor, van oude spoorverbinding tot hefboom voor regionale samenwerking.

Het project betreft de realisatie van een fietssnelweg langs het Kolenspoor van Leopoldsburg tot Maaseik en de aansluiting tot Maasmechelen. Het project is opgedeeld in 5 segmenten. De opdracht betreft de opmaak van een projectnota en het uitvoeringsdossier van segment 1. De uitvoering van de andere segmenten is voorwaardelijk, en afhankelijk van de beschikbare budgetten na de verkiezingen van 2024.

Het project kent een hele voorgeschiedenis. Volgend uit de studie van het Territoriaal Ontwikkelingsplan Limburg werd het strategisch project Kolenspoor opgestart. De visienota Kolenspoorspoorstad / Kolenspoorland werd opgemaakt. De studie multiproductief Kolenspoor opgemaakt door plusoffice architects, Delva landscape architecture / urbanism en living lab de andere markt Genk. De provincie maakte de publicatie ‘van oude spoorverbinding tot hefboom voor regionale samenwerking’. De startnota voor de fietssnelweg zelf werd opgemaakt door Tractebel i.s.m. Granstudio, MAAT Ontwerpers en Stijn Rybels. Het communicatieplan en de opmaak van een overkoepelend narratief wordt getrokken door Connect.

Landmax doet de studie naar de ecologische netwerken in de omgeving van het Kolenspoor voor ANB en PNC. Het ecologisch programma dat direct grenst aan de fietssnelweg wordt mee geïntegreerd en uitgewerkt in de projectnota, denk aan een open ruimte corridor voor de gladde slang,  ecologische geleiding langs de fietssnelweg, een natte verbinding ter hoogte van de Stiemerbeek en aangepaste verlichting voor Vleermuizen. In eerste instantie zal de fietssnelweg een hefboom vormen voor duurzame verplaatsingen (fiets), toerisme (bezoek aan het kolenspoor), en ecologie.

Deelsegment 1 gaat richting omgevingsvergunning tegen november 2022, en dan wordt er ook een infomoment gepland. In deelsegment 1 is er een onderdoorgang aan de Hengelhoefstraat, waar een spiraalvormige helling gecombineerd zal worden met een rustplaats.

Websites:
Limburg
Boekwerk
artikel Omgeving Vlaanderen
eindverslag Kolenspoor

Fietssnelweg Kolenspoor
Fietssnelweg Kolenspoor
Fietssnelweg Kolenspoor
Klant
Provincie Limburg
Team
Sweco
Status
in opmaak