Onze projecten
Masterplanning
Infrastructuurontwerp
Landschapsvisies en ecologie

A8 Halle
2022 — 2025

A8 Halle

Omvorming van de A8 in Halle tot een volwaardige hoofdweg binnen het multimodaal kader van ‘Werken aan de Ring’.

A8 Halle
A8 Halle

Opmaak van een referentieontwerp met de ruimtelijke inpassing van de verkeersopgaven via het traject van een Manifest (agenda) en een start- en projectnota richting een DBFM-procedure.

Sweco/BUUR werd door De Werkvennootschap (DWV) aangesteld voor de studie naar de omvorming van de A8 in Halle ter voorbereiding van een DBFM-procedure. Als deel van ‘Werken aan De Ring’ van DWV wordt het project geplaatst binnen een multimodaal kader met aandacht voor de leefkwaliteit van de omgeving. Voor de studie werkt Sweco/BUUR samen met Common Ground wat betreft het stakeholderbeheer en de communicatie en met ANTA uit San Sebastian voor de architectuur van de kunstwerken.

De A8 is vandaag een zwakke schakel in het netwerk van hoofdwegen met een aantal gevaarlijke lichtengeregelde kruispunten. De problemen met de doorstroming op de hoofdweg leiden ook lokaal tot verkeersdruk als gevolg van sluipverkeer. Een gecombineerde aanpak moet de weerstanden op de hoofdwegen wegnemen, de weg ruimtelijk beter inpassen en tegelijkertijd een nieuwe rol voor de lokale en regionale wegen in de regio van Halle uitdenken met een evenwaardige rol voor actieve weggebruikers, openbaar vervoer en de auto om tegemoet te komen aan de noden naar een betere leefomgeving rond de A8.

Na het afronden van het Manifest in een verkennende fase wordt via het traject van een Start- en Projectnota een referentieontwerp opgemaakt. Via werk- en stuurgroepen met de stad Halle en klankbordgroepen met het ambtelijk, professioneel en het burgerveld wordt aan een gedragen oplossing voor de A8 gezocht.

Website

Code
A8-HAL
Klant
De Werkvennootschap
Team
Sweco + BUUR + Common Ground & ANTA
Status
in uitvoering