Onze projecten
Inrichting publieke ruimte
Landschapsvisies en ecologie
Infrastructuurontwerp
Ontwerp van kunstwerken
Verkeerstechnisch onderzoek
Procesmanagement
Omgevings- en stakeholder management

Oosterweel verbinding Antwerpen
2012 —

Oosterweel verbinding Antwerpen

De Oosterweelverbinding is een van de projecten van het Masterplan 2020 dat door de Vlaamse Overheid is gelanceerd voor het verbeteren van de mobiliteit in en rond de stad Antwerpen

Lantis heeft de opdracht van de Vlaamse Regering om de Oosterweelverbinding in Antwerpen te realiseren. Lantis heeft hiervoor de THV RoTS aangesteld om verschillende studies in dit project uit te werken. Deze THV bestaat uit Sweco en Witteveen+Bos, waarbij Zwarts en Jansma betrokken zijn als onderaannemer. Lantis is weliswaar onze opdrachtgever, maar voor dit project werken we samen in het kantoor van Lantis aan het Oosterweelproject.

Het Masterplan van de Oosterweelverbinding heeft ambitieuze doelen om de verkeersleefbaarheid te verbeteren. De Oosterweelverbinding, een project van 10km lengte, heeft als doel om de Antwerpse Ring (R1) te sluiten door aan de noordzijde van de stad een nieuwe Scheldekruising te voorzien, waarbij via een ingenieus systeem van tunnels en uitwisselingen de doorstroming en de bereikbaarheid van de haven en de stad geoptimaliseerd worden, de zuidelijke ringweg ontlast wordt en de verkeersveiligheid verhoogt. Dit project creëert op die manier kansen voor een betere leefkwaliteit voor de hele Antwerpse regio voor de komende decennia.

Bij deze realisatie zullen een aantal bestaande stedelijke ruimten opnieuw ‘gedefinieerd’ en ingericht worden: aansluiting op bestaande wegen, inrichting van randzones, overgangen naar het bestaande stedelijke weefsel, enz. Het aanleggen van een verdiepte R1 creëert hierbij dus kansen voor deze aanliggende ruimten en voor de leefbaarheid ervan, het project kan als het ware een katalysator zijn voor nieuwe stedelijke (harde en zachte) ontwikkelingen. Men kan hierbij duidelijk stellen dat door de herinrichting van de R1 er een nieuwe conditie ontstaat voor het bestaande stadsweefsel.

Zo zal het viaduct van Merksem worden afgebroken en worden grote delen van het project onder het bestaande maaiveldpeil gerealiseerd, ofwel in tunnels, in sleuven of door middel van een overkapping. Het stadslandschap dat nu in de ‘schaduw’ ligt van de bestaande weginfrastructuur krijgt hierdoor de kans om te transformeren naar een nieuw stedelijk landschap. Het oorspronkelijke mobiliteitsvraagstuk is dus overduidelijk ook een vraagstuk naar stadsontwikkeling: hoe kan deze ruimte transformeren tot een nieuwe ruimte aangepast aan de noden en de behoeften van de stad, de omgeving en niet enkel vanuit het perspectief van de automobilist?

Oosterweel verbinding Antwerpen
Oosterweel verbinding Antwerpen
Oosterweel verbinding Antwerpen
Oosterweel verbinding Antwerpen
Oosterweel verbinding Antwerpen
Oosterweel verbinding Antwerpen
Oosterweel verbinding Antwerpen
Oosterweel verbinding Antwerpen
Oosterweel verbinding Antwerpen
Klant
Lantis
Team
Sweco, Sweco NL, Witteveel+Bos, Zwarts en Jansma
Status
in ontwerp