Sterke kernen

Sterke kernen

Sterke kernen

Stads- en dorpskernen zijn duurzame woonomgevingen bij uitstek. Wij maken ze ook de beste plekken om te wonen, met veel groen, inclusief en divers, vol leven en karakter. Dat doen we dankzij kernversterking op maat, maar ook door de wildgroei buiten de kernen terug te dringen. Het bevorderen van de veerkracht en de levenskwaliteit in de kernen staat daarbij centraal. 

Complexe opgaves voor kernen

Kernen zijn bij uitstek ruimtes waar alles samenkomt: de mix van voorzieningen, wonen en werken, tal van activiteiten die voor leven zorgen, open ruimtes die ademruimte bieden, vervoersrijkdom .. 

Daarbij vervult elke kern een eigen rol, afhankelijk van haar grootte, ligging en functie. Deze rol bepaalt het ontwikkelingsperspectief van een kern en geeft invulling aan de manier waarop eraan veerkracht en levenskwaliteit kan worden gewerkt. De toegang tot voldoende, nabij gelegen openbaar groen, gepaste zorg, basisvoorzieningen en een woonaanbod op maat zijn cruciaal, evenals de afstemming van de rol van de kern binnen het grotere netwerk van centra.

In vele kernen werd de laatste decennia sterk in leefbaarheid geïnvesteerd en de woonfunctie hierbij maximaal ondersteundRecente evoluties zorgen er echter voor dat we ons vandaag meer bewust zijn van de voordelen van bedrijvige kernen, waar in het woonweefsel ook ruimte wordt gelaten voor economische activiteiten. Die zorgen namelijk voor levendige buurten en bevorderen nabijheid tussen wonen en werken, waardoor minder én duurzamere verplaatsingen mogelijk zijn 

Sterke kernen
Masterplan Stadswijk 4 Fonteinen Vilvoorde

Kernversterking op maat

Kernversterking is voor BUUR altijd een prioriteit geweest, waarin we belangrijke kansen zien voor de duurzame ontwikkeling van de ruimte. 

Kernen vormen namelijk de preferentiële woonomgevingen, omwille van de nabijheid van voorzieningen, het (potentieel rijkere) sociaal leven en de ruimere mogelijkheden voor doelgroepenbeleid (ouderen, kleine gezinnen, jonge starters, gezinnen met lager inkomen …). Kritische massa zorgt voor een breder financieel draagvlak voor voorzieningen, handel en diensten, ook in de kleinere kernen. Dankzij de nabijheid van dagelijkse voorzieningen, blijft de mobiliteit beheersbaar: de infrastructuur kan worden afgestemd op fietsers en voetganger en er is een groter potentieel aanwezig voor een degelijke bediening met openbaar vervoer. 

We beschouwen groei echter niet als een vanzelfsprekendheid. We zetten enkel in op groei op maat van de kern, zodat de dichtst bebouwde delen of identiteitsvolle plekken niet onder druk komen te staan en de groei ook effectief kan leiden tot een kwaliteitsverbetering. 

Groeien op maat van de kern, impliceert dat we ook duiken in de vraag voor wie we bouwen. We kampen met een wijzigende bevolkingssamenstelling en woonvraag, waardoor we nieuwe woonvormen opzoeken die inspelen op deze evolutie. BUUR ontwerpt en ondersteunt het lokaal beleid zowel in strategische verdichtingsprojecten met een grote hefboomfunctie, als bij kleinschalige kwalitatieve verdichtingsvragen. Versterking van de kernen, betekent ook een afname van de groei op niet gewenste plekken. Dat is geen eenvoudige opgave, wetende dat er op talrijke plekken nog onbenutte bouwgrond ligt te wachten. We zoeken dan ook intensief mee naar manieren om verdichting in de kernen te combineren met het afremmen van verdere bebouwing in de open ruimte. 

Sterke kernen
Stationsstraat Sint-Niklaas - Foto Dirk Vertommen
Sterke kernen
Richtplan Herbestemming Kazernes Elsene
Sterke kernen
Herinrichting Augustijnenstraat Mechelen - foto Tom D'Haenens
Sterke kernen
Bouwmeesterscan Ninove
Sterke kernen
Brownfieldontwikkeling BMT-site Boechout - foto Stijn Bollaert