Onze projecten
Haalbaarheidsstudies
Omgevings- en stakeholder management
Infrastructuurontwerp

Complex project kanaal Bossuit-Kortrijk
2016 —

Complex project kanaal Bossuit-Kortrijk

Tracéstudie en volledige begeleiding van een complex project voor de opwaardering van een kanaal.

Sinds halverwege de 19e eeuw verbindt het kanaal Bossuit-Kortrijk de Boven-Schelde met de Leie. De komst van het kanaal bracht industrialisatie naar de streek, waarvan heel wat erfgoedgebouwen vandaag getuige zijn. In de jaren ‘70 werd het kanaal tussen Bossuit en het industriegebied Kortrijk-Harelbeke al eens gemoderniseerd, waardoor het toegankelijk werd voor schepen tot 1.350 ton. Het segment in Kortrijk werd toen niet mee aangepast: dat maakt dat tussen het industriegebied Kortrijk-Harelbeke en de Leie tot op vandaag enkel pleziervaart en kleine schepen tot 300 ton kunnen passeren.

In het kader van Seine Schelde Vlaanderen, een grootscheeps binnenvaartproject dat van de binnenvaart een volwaardig alternatief voor goederenvervoer op de weg wil maken, werd het kanaal Bossuit-Kortrijk aangeduid als belangrijke schakel in het Vlaamse en Europese waterwegennetwerk. Om deze potentie te kunnen waarmaken, is een opwaardering van het kanaal noodzakelijk. Een grote uitdaging ligt in de doortocht van het kanaal in de stedelijke omgeving van Kortrijk-Harelbeke.

Voor de opwaardering van het kanaal in Kortrijk worden drie tracé-alternatieven onderzocht:

  • Het rechtdoortracé, waarbij het huidige kanaal behouden blijft en opgewaardeerd wordt;
  • Het bypasstracé, waarbij het stedelijk weefsel van Kortrijk gebypasst wordt en er zo minder woongebieden getroffen worden;
  • En tenslotte het ringtracé, waarbij de opwaardering van het kanaal samen wordt bekeken met de herinrichting van de R8 rond Kortrijk.

Elk van deze tracé-alternatieven biedt voor- en nadelen. Omwille van het grote maatschappelijk en ruimtelijk strategisch belang van het project, volgt het project de procesaanpak van een ‘complex project’. Deze aanpak verloopt geïntegreerd, wat inhoudt dat de opwaardering van het kanaal niet louter als nautische studie wordt opgevat, maar dat er ook wordt onderzocht welke andere functies het kanaal opneemt of kan opnemen. Naast een geïntegreerde aanpak is participatie een belangrijk principe in de procesaanpak van een complex project. Zo zijn reeds participatiemomenten georganiseerd in het kader van het project, en werd het ringtracé als alternatief aangereikt via een participatiemoment.

Het complex project bevindt zich momenteel in de onderzoeksfase. Na publicatie van een alternatievenonderzoeksnota, waarin beschreven werd op welke manier, door wie en waarom het onderzoek zou gevoerd worden, loopt momenteel het geïntegreerd onderzoek zelf, waarbij alle alternatieven uitgebreid onderzocht worden om te komen tot een voorstel van voorkeursalternatief.

Website

Complex project kanaal Bossuit-Kortrijk
Complex project kanaal Bossuit-Kortrijk
Complex project kanaal Bossuit-Kortrijk
Complex project kanaal Bossuit-Kortrijk
Complex project kanaal Bossuit-Kortrijk
Complex project kanaal Bossuit-Kortrijk
Complex project kanaal Bossuit-Kortrijk
Complex project kanaal Bossuit-Kortrijk
Complex project kanaal Bossuit-Kortrijk
Complex project kanaal Bossuit-Kortrijk
Klant
De Vlaamse Waterweg nv
Team
BUUR Part of Sweco, Arcadis + Rebel
Status
In ontwerp