Onze projecten
Masterplanning
Inrichting publieke ruimte

Steenbruggebrug Brugge
2019 —

Steenbruggebrug Brugge

De beweegbare Steenbruggebrug vormt vandaag een knelpunt voor zowel schepen als het wegverkeer, maar ook een plek waar de publieke ruimte een boost kan gebruiken.

Met de vernieuwing van de Steenbruggebrug wil de Vlaamse Waterweg deze knelpunten aanpakken. De Maatschap Stadsvaart 2.0, een samenwerking tussen Sweco Belgium en SBE, stond in voor de voorbereidende studies (ontwerpoplossingen, project-MER, multicriteria-analyse, start- en projectnota, bodemonderzoeken) en voor de opmaak van het definitief ontwerp, het uitvoeringsontwerp, de opmaak van het dossier voor de omgevingsvergunningsaanvraag, de aanbestedingsdocumenten en alle communicatiemiddelen voor de infomarkten met omwonenden. Het volledige project is ook een pilootproject voor BIM (LOD 350) en wordt OTL-compatibel uitgewerkt.

Het project bestaat uit vier ingrepen: het rechttrekken van de bocht in het kanaal (vervangen kaaimuren, dempen en uitgraving nieuw kanaal), het vervangen van de bestaande ophaalbrug door een vaste hoge brug en een beweegbare voetgangers- en fietsersbrug en het vernieuwen van de omliggende wegen en openbaar domein.

Met het project wordt het kanaal Gent-Oostende beter bevaarbaar voor grotere schepen, en tegelijk zal de situatie voor alle verkeersmodi er veiliger en comfortabeler op worden: conflicten tussen voetgangers, fietsers en het gemotoriseerd verkeer worden zo veel mogelijk weggewerkt en de kans op files neemt aanzienlijk af. Bussen krijgen een eigen bedding op de nieuwe hoge brug. Tegelijk krijgt de dichtbebouwde omgeving een kwaliteitsimpuls: de bochtaanpassing maakt plaats voor een paaiplaats met vlonderpad, een nieuw buurtpark, een wandelkade, een aantrekkelijke fietssnelweg en een in het groen ingebedde buurtparking. Beide oevers worden verblijfsruimtes die uitnodigen tot verpozen.

Grote aandacht ging uit naar de architecturale inpassing van de bruggen in hun omgeving. Door de krappe ruimte is de vormgeving van de hoge brug een technisch en architecturaal hoogstandje dat tot in het detail in 3D ontworpen is. De brug is niettemin licht en slank om zich optimaal in te passen.

De lage brug is een comfortabele, 6 meter brede draaibrug die exclusief voorbehouden is voor voetgangers en fietsers. Binnen de Maatschap stond Sweco in voor het algemene projectmanagement, het definitief en uitvoeringsontwerp en de aanbestedingsdocumenten van zowel de hoge brug als de wegenis en omgevingsaanleg, de coördinatie van het dossier voor de omgevingsvergunning, de coördinatie van het BIM-model en van de visualisaties voor de infomarkt. Films en zelfs een game-omgeving waarin bezoekers virtueel doorheen het project kunnen wandelen, werden ook door Sweco opgemaakt.

Het project is medegefinancierd door AWV en de Stad Brugge, en krijgt ook Europese subsidies.

Steenbruggebrug Brugge
Klant
De Vlaamse Waterweg nv
Team
Maatschap Stadsvaart 2.0 (Sweco + SBE, met ZJA als onderaannemer)
Status
in opmaak