Onze projecten
Infrastructuurontwerp

Complex Project De Nieuwe Rand Antwerpen
2018 —

Complex Project De Nieuwe Rand Antwerpen

De Nieuwe Rand is een complex project dat zich situeert in de noordoostelijke rand van de stad Antwerpen.

Het project vloeit voort uit het Toekomstverbond (2017. Het toekomstverbond wil verder inzetten op een bereikbare en leefbare regio.). In het verbond werd het Haventracé benoemd. Het Haventracé werd opgesplitst in een westelijk gedeelte, waar reeds verschillende acties voor werden opgestart, en een oostelijk gedeelte. De studie van de Nieuwe Rand gaat over dit oostelijk gedeelte.

In het project werden de doelstellingen van het toekomstverbond hernomen en verbreed. In de alternatievenonderzoeksnota worden 3 ambities benoemd: Levendige Rand, Bereikbare Rand en Klimaatrobuuste Rand. De Levendige Rand staat voor een Rand met hoge leefkwaliteit en aantrekkelijkheid. De Bereikbare rand bouwt verder op de modal shift van het Routeplan. En de Klimaatrobuuste Rand zet klimaatmitigatie – en adaptatie voorop om zo het openruimtenetwerk in de Rand (tot aan de antitankgracht) te versterken. Daar zijn een aantal nieuwe invalshoeken bij: Hoe kan het project CO2-neutraal worden? Kan het project energieneutraal zijn?

Een centrale vraag in de studie betreft de aanleg of geen aanleg van een nieuwe ondertunnelde weg (A102) tussen de A12 en de E313 langs de reservatiestrook, en de aanpassingen die daarvoor nodig zijn aan de A12 en E313. Aansluitend bij de A12 wordt aanleg of geen aanleg van een nieuwe lokale verbindingsweg, de Nx, ter verbetering van de leefkwaliteit in Stabroek en Hoevenen. Het onderzoek van deze infrastructuur wordt ingepast in de 3 ambities: in welke mate kan dit onderzoek naar de infrastructuur een hefboom vormen voor meer leefkwaliteit, een grotere modal shift en voor de uitbouw van een klimaatgordel? Kan de infrastructuur een slimme casco vormen voor de verbetering van het metabolisme van de Nieuwe Rand?

Website
www.denieuwerand.be
Link naar Alternatievenonderzoeksnota

Klant
AWV & Departement Omgeving
Team
Sweco, Universiteit Antwerpen, Kenteradvies, VITO, Shaved Monkey, NDVR, Transport & Mobility Leuven
Status
in ontwerp