Onze projecten

Onze
projecten

Open Ruimte Netwerk Brussel
2020 —
Open Ruimte Netwerk Brussel

Ontwikkelen landschapsvisie voor een coherent open ruimte netwerk in en rond Brussel

Ontdek het project
Voorstudie klimaatadaptatie-tool VMM
2019 — 2020
Voorstudie klimaatadaptatie-tool VMM

Opmaken van een voorstudie voor de implementatie van een klimaatadaptatietool van de VMM

Ontdek het project
Ecosysteemdiensten in Oost-Vlaanderen
2019 — 2020
Ecosysteemdiensten in Oost-Vlaanderen

Een verhaal van clusters en interpretaties

Ontdek het project
Roadmap Leuven
2018 — 2018
Roadmap Leuven

Roadmap voor een klimaatneutraal Leuven tegen 2050

Ontdek het project
Procesbegeleiding Hemelwaterplan
2018 —
Procesbegeleiding Hemelwaterplan

Opmaak processtructuur en uitvoering van gemeentelijke hemelwaterplannen in Vlaanderen

Ontdek het project
Energielandschap Denderland
2017 — 2018
Energielandschap Denderland

Opmaak van een landschappelijke gebiedsvisie rond de inplanting van grootschalige hernieuwbare energieinstallaties

Ontdek het project
RPA Kazernes Elsene
2017 — 2019
RPA Kazernes Elsene

Overheidsopdracht voor de ontwikkeling van de Kazernes van het masterplan van Elsene (“RPA Kazernes”)

Ontdek het project
Overkapping Ring Antwerpen Noord
2017 — 2018
Overkapping Ring Antwerpen Noord

Opmaak van een visie voor de overkapping van de Antwerpse ring in het noordelijke segment (Luchtbal , Eilandje en Merksem)

Ontdek het project
Nota Ruimte Provincie Antwerpen
2017 —
Nota Ruimte Provincie Antwerpen

Raamovereenkomst voor de inhoudelijke ondersteuning bij de opmaak van een vernieuwde ruimtelijke visie voor de Provincie Antwerpen

Ontdek het project
Actualisatie Natura 2000 beheerplannen Brussel
2017 —
Actualisatie Natura 2000 beheerplannen Brussel

Toepassing van de Ordonnantie op het natuurbeheer in de Natura 2000-deelgebieden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Ontdek het project
Ecowoonwijk Coronmeuse Luik
2016 —
Ecowoonwijk Coronmeuse Luik

Masterplan voor een nieuwe, duurzame ecowoonwijk

Ontdek het project
Fietssnelweg F25 Leuven-Aarschot
2016 —
Fietssnelweg F25 Leuven-Aarschot

Opmaak start- en projectnota met voorontwerpplan ikv fietssnelweg Leuven-Aarschot

Ontdek het project
Ecowijk Gantoise Gent
2016 — 2018
Ecowijk Gantoise Gent

Inrichtingsplan, nota beeldkwaliteit, ontwerp publieke ruimte en verkavelingsaanvraag voor duurzame woonontwikkeling

Ontdek het project
Industriepark Noord Sint-Niklaas
2016 — 2019
Industriepark Noord Sint-Niklaas

Duurzame reconversie van een bedrijventerrein

Ontdek het project
Charleroi Metropool
2016 — 2020
Charleroi Metropool

Een gemeenschappelijke visie voor het Charleroise leefbekken

Ontdek het project