Onze projecten

Onze
projecten

Groenblauwe ruimtes als bouwsteen
2021 — 2022
Groenblauwe ruimtes als bouwsteen

Onderzoek en opmaak handboek ‘Groenblauwe ruimtes als bouwsteen van gezonde en veerkrachtige leefomgevingen’

Ontdek het project
Open Ruimte Netwerk Brussel
2020 —
Open Ruimte Netwerk Brussel

De ontwikkeling van een landschapsvisie voor een coherent open ruimte netwerk in en rond Brussel.

Ontdek het project
Voorstudie klimaatadaptatie-tool VMM
2019 — 2020
Voorstudie klimaatadaptatie-tool VMM

Opmaken van een voorstudie voor de implementatie van een klimaatadaptatietool van de VMM

Ontdek het project
Ecosysteemdiensten in Oost-Vlaanderen
2019 — 2020
Ecosysteemdiensten in Oost-Vlaanderen

Een verhaal van clusters en interpretaties

Ontdek het project
Roadmap Leuven
2018 — 2018
Roadmap Leuven

Roadmap voor een klimaatneutraal Leuven tegen 2050

Ontdek het project
Procesbegeleiding Hemelwaterplan
2018 —
Procesbegeleiding Hemelwaterplan

Opmaak processtructuur en uitvoering van gemeentelijke hemelwaterplannen in Vlaanderen

Ontdek het project
Energielandschap Denderland
2017 — 2018
Energielandschap Denderland

Opmaak van een landschappelijke gebiedsvisie rond de inplanting van grootschalige hernieuwbare energieinstallaties

Ontdek het project
RPA Kazernes Elsene
2017 — 2019
RPA Kazernes Elsene

Overheidsopdracht voor de ontwikkeling van de Kazernes van het masterplan van Elsene (“RPA Kazernes”)

Ontdek het project
Overkapping Ring Antwerpen Noord
2017 — 2018
Overkapping Ring Antwerpen Noord

Opmaak van een visie voor de overkapping van de Antwerpse ring in het noordelijke segment (Luchtbal , Eilandje en Merksem)

Ontdek het project
Nota Ruimte Provincie Antwerpen
2017 —
Nota Ruimte Provincie Antwerpen

Raamovereenkomst voor de inhoudelijke ondersteuning bij de opmaak van een vernieuwde ruimtelijke visie voor de Provincie Antwerpen

Ontdek het project
Actualisatie Natura 2000 beheerplannen Brussel
2017 —
Actualisatie Natura 2000 beheerplannen Brussel

Toepassing van de Ordonnantie op het natuurbeheer in de Natura 2000-deelgebieden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Ontdek het project
Ring Brussel: Fietssnelweg en -tunnel langs R22
2017 — 2019
Ring Brussel: Fietssnelweg en -tunnel langs R22

De fietssnelweg F202 langs de R22 (Woluwedal) in Zaventem is een van de prioritaire projecten bij de herinrichting van de Ring van Brussel (R0).

Ontdek het project
Ecowoonwijk Coronmeuse Luik
2016 — 2022
Ecowoonwijk Coronmeuse Luik

Masterplan voor een nieuwe, duurzame ecowoonwijk

Ontdek het project
Fietssnelweg F25 Leuven-Aarschot
2016 —
Fietssnelweg F25 Leuven-Aarschot

Opmaak start- en projectnota met voorontwerpplan ikv fietssnelweg Leuven-Aarschot

Ontdek het project
Ecowijk Gantoise Gent
2016 — 2018
Ecowijk Gantoise Gent

Inrichtingsplan, nota beeldkwaliteit, ontwerp publieke ruimte en verkavelingsaanvraag voor duurzame woonontwikkeling

Ontdek het project