Onze projecten

Onze
projecten

Geïntegreerd beheersplan Hof ter Laken
2021 — 2021
Geïntegreerd beheersplan Hof ter Laken

Opmaak van een beheersplan en waterstudie voor Hof ter Laken te Heist-op-den-Berg

Ontdek het project
Natuurbeheerplan Kruibeke-Bazel-Rupelmonde
2020 — 2020
Natuurbeheerplan Kruibeke-Bazel-Rupelmonde

Opmaak van een natuurbeheerplan voor een oppervlakte van ca. 650 ha

Ontdek het project
Open Ruimte Netwerk Brussel
2020 —
Open Ruimte Netwerk Brussel

Ontwikkelen landschapsvisie voor een coherent open ruimte netwerk in en rond Brussel

Ontdek het project
Natuurbeheerplan Webbekomsbroek-Borchbeemden
2020 —
Natuurbeheerplan Webbekomsbroek-Borchbeemden

Een geïntegreerde visie op landschap, waterbeheer en recreatie binnen een visiegebied van 690 ha

Ontdek het project
RUP Open Ruimte Ternat
2019 —
RUP Open Ruimte Ternat

Opmaak van een RUP op basis van een geïntegreerde visie op de open ruimte in Ternat

Ontdek het project
Synapspark Genk
2019 — 2019
Synapspark Genk

Zorg, stad en landschap met elkaar verbinden in een aantrekkelijke en duurzame gezondheidscampus

Ontdek het project
WaterLandSchap
2019 — 2022
WaterLandSchap

Een programma om de problemen met water in landelijke gebieden op te lossen, in samenwerking met de gebruikers

Ontdek het project
Ecosysteemdiensten in Oost-Vlaanderen
2019 — 2020
Ecosysteemdiensten in Oost-Vlaanderen

Een verhaal van clusters en interpretaties

Ontdek het project
Campus Arenberg Leuven
2018 — 2020
Campus Arenberg Leuven

Masterplan en ontwikkelingsstrategie voor een universitaire campus binnen stad en veerkrachtig valleigebied

Ontdek het project
Ruimtelijke visie Geraardsbergen
2018 — 2019
Ruimtelijke visie Geraardsbergen

In opdracht van de provincie Oost-Vlaanderen maakt Urban.Habitat (Sweco) een ruimtelijke visie op voor Geraardsbergen.

Ontdek het project
Soorten beschermings programma bruine kiekendief
2018 — 2018
Soorten beschermings programma bruine kiekendief

De populatie bruine kiekendief in Vlaanderen laten ontwikkelen in een regionaal gunstige staat van instandhouding: doelen, acties en concrete maatregelen

Ontdek het project
Overkapping Ring Antwerpen Noord
2017 — 2018
Overkapping Ring Antwerpen Noord

Opmaak van een visie voor de overkapping van de Antwerpse ring in het noordelijke segment (Luchtbal , Eilandje en Merksem)

Ontdek het project
Zennevallei Lot
2017 — 2018
Zennevallei Lot

Toekomstvisie bedrijventerrein Laekebeek en stationsomgeving Lot

Ontdek het project
Actualisatie Natura 2000 beheerplannen Brussel
2017 —
Actualisatie Natura 2000 beheerplannen Brussel

Toepassing van de Ordonnantie op het natuurbeheer in de Natura 2000-deelgebieden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Ontdek het project
Groenplan Hasselt
2017 — 2020
Groenplan Hasselt

Opmaak van een beleidsplan omtrent groen, op alle schaalniveaus, in Hasselt

Ontdek het project