Onze projecten
Beleidsplanning
Ruimtelijke instrumenten
Landschapsvisies en ecologie

RUP Open Ruimte Ternat
2019 —

RUP Open Ruimte Ternat

Opmaak van een RUP op basis van een geïntegreerde visie op de open ruimte in Ternat

Inhoudelijk baseert het RUP zich op de visie aangaande de ontwikkeling en bestendiging van de open ruimte in Ternat zoals uitgewerkt in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS). Het onderzoek voor het RUP zal zich focussen op de concrete analyse, evaluatie, afbakening en materialisatie van de verschillende elementen en zones uit het GRS. Parallel wordt voor sommige gebieden een diepgaandere analyse gevoerd. Daarvoor selecteren we een reeks van sleutelgebieden. Dit zijn gebieden binnen de gemeente waarvoor op vandaag de visie nog onduidelijk is of gebieden die zich bevinden in conflictzones, bijvoorbeeld tussen open en bebouwde zones. De nadere uitwerking van de sleutelgebieden gebeurt door een analyse op het terrein in combinatie met een cartografische analyse.

Het onderzoek heeft tot doel een visie te ontwikkelen voor elk van de sleutelgebieden in de gemeente en deze visie te integreren in de overkoepelende open ruimte structuur en daarna te vertalen in het RUP. Bijkomend is het de doelstelling van het onderzoek tot een set criteria te komen per bestemming voor de afbakening van de bestemmingszones. De verschillende gebieden en percelen kunnen op die wijze worden getoetst aan deze criteria zodat een gedetailleerde afbakening van de zones wordt bekomen.

In de onderzoeksfase gaan we thematisch te werk, door het onderzoek te focussen op een aantal welbepaalde structuurbepalende elementen voor het open ruimte gebied. Dit thematisch onderzoek wordt naderhand geïntegreerd in een overkoepelende visie. De thema’s die in detail belicht worden betreffen landschap, land- en tuinbouw, natuur, recreatie en onroerend erfgoed.

Tijdens het proces wordt breed ingezet op participatie. Het aantal voorziene contactmomenten met de stakeholders is ruim meer dan de minimale decretale vereisten voor een RUP-procedure. Nog voor de publicatie van de startnota worden de stakeholders betrokken bij de afbakening van de sleutelgebieden. Conflicten tussen landbouw en milieu duiken vaak op bij RUP’s zoals het deze, door vanaf het begin een breed stakeholderoverleg te integreren ondervangen we dit.

De start- en procesnota werden eind 2020 gepubliceerd. De eerste openbaarmaking loopt tot februari 2021.

RUP Open Ruimte Ternat
RUP Open Ruimte Ternat
Klant
Ternat
Team
Sweco
Status
gerealiseerd