Onze projecten
Masterplanning
Landschapsvisies en ecologie

Campus Arenberg Leuven
2018 — 2020

Campus Arenberg Leuven

Masterplan en ontwikkelingsstrategie voor een universitaire campus binnen stad en veerkrachtig valleigebied

De houdbaarheid van het masterplan van Arenberg, opgesteld in 2008, liep na 10 jaar ten einde. De actualisatie ervan dient campus en vallei te versterken en een antwoord te bieden op de uitdagingen i.v.m. water, landschap en groen, erfgoed, gebouwen, energie en mobiliteit. BUUR vormt hiervoor samen met Antea, DUSS en Studio Roma een multidisciplinair team, aangesteld door de Directie Technische Diensten KU Leuven.

Het ontplooien van een performante universitaire campus, geïntegreerd in de stad en kwalitatief ingebed in een waardevol en veerkrachtig valleigebied vormt de hoofdambitie. Wij zijn ons bewust van de positie van de campus in de zuidelijke Dijlevallei en wensen de valleistructuur te respecteren en versterken. Erfgoed vormt de rode draad doorheen het verhaal.

Het versterken van de groen-blauwe ader combineert een klimaatrobuuste en adaptieve riviervallei met het uitbouwen van een gevarieerd ecologisch parklandschap. Het vrijwaren van de centrale groene ruimte staat centraal. Wij doen aan valleiversterking via kwalitatieve en duurzame inbreiding.

Wat betreft mobiliteit kiezen we resoluut voor een autoluwe fietsvallei met absolute prioriteit voor actieve en collectieve modi. De auto wordt opgevangen aan de valleiranden en het parkeren wordt zoveel als mogelijk geweerd uit de valleivlakte. Een fijnmazig campusraster verbindt de gemeenschappelijke voorzieningen en verblijfsplekken en zorgt in combinatie met mobipunten voor een gebiedsdekkende toeganklijkheid. Dit campusraster vormt de basis voor het uitbouwen van een ‘Living campus’, een campus die kruisbestuiving en ontmoeting wenst te stimuleren en faciliteren.

De actualisatie zet in op een strategisch masterplan dat de ontwikkelingsstrategie uitzet voor een daadkrachtig beleid op korte en lange termijn.

Campus Arenberg Leuven
Campus Arenberg Leuven
Campus Arenberg Leuven
Campus Arenberg Leuven
Klant
KU Leuven Directie Technische Diensten
Team
BUUR + Antea - DUSS - Studio Roma
Status
gerealiseerd