Onze projecten
Strategisch advies
Ruimtelijke instrumenten
Ruimtelijke data
Inrichting publieke ruimte
Landschapsvisies en ecologie

Brussel Mobiliteit – Perceel 4 Vergroenings- en Onthardingsruimten
2022 —

Brussel Mobiliteit - Perceel 4 Vergroenings- en Onthardingsruimten

Raamcontract voor de ondersteuning van de wegbeheerder bij visie, ontwerp en beheer van gewestwegen.

Een groot deel van de publieke ruimte in Brussel bestaat uit gewestwegen beheerd door Brussel Mobiliteit (29% van alle wegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn gewestwegen). Omwille van hun omvang en centrale karakter te midden van leefomgevingen, waardevolle natuurparken en blauwe netwerken vormen ze een grote hefboom in de transitie naar een klimaatadaptieve en gezonde stad. Brussel Mobiliteit wenst daarom intensief in te zetten op de duurzame vernieuwing van gewestwegen die het meeste impact kunnen hebben inzake biodiversiteit, waterbeheer, vergroening en leefkwaliteit.

BUUR Part of Sweco staat in voor de permanente ondersteuning van Brussels Mobiliteit bij drie opgaves:

1. Het opstellen van een gedragen visie en actieprogramma voor ontharding en vergroening op korte en middellange termijn. De visie zorgt daarbij voor een nieuwe, geïntegreerde kijk op de functionaliteit en de ecosysteemwaarde van gewestwegen, als complement op de klassieke definitie van wegen als ruimtes voor transport. GIS-analyses en multi-criteria-onderzoek bepalen de prioriteiten en geven aan waar ingrepen de grootste impact kunnen hebben. Benchmarks met state-of-the-art projecten in andere steden helpen om ambitieuze indicatoren voor de klimaatrobuuste gewestwegen vast te leggen.

2. De technische ondersteunen bij het ontwerp van gewestwegen, van concept tot uitvoering, van kleine ingrepen tot volledige heraanleg van straten van façade tot façade of pleinen. Monitoring en onderzoek van de projecten zal daarbij voeding geven tot het opbouwen en het delen van kennis binnen de administratie en andere actoren.

3. Het opstellen en uitvoeren van ecologische beheersplannen van al het groen in beheer van Brussel Mobiliteit.

Brussel Mobiliteit - Perceel 4 Vergroenings- en Onthardingsruimten
Brussel Mobiliteit - Perceel 4 Vergroenings- en Onthardingsruimten
Brussel Mobiliteit - Perceel 4 Vergroenings- en Onthardingsruimten
Brussel Mobiliteit - Perceel 4 Vergroenings- en Onthardingsruimten
Klant
Brussel Mobiliteit
Team
BUUR Part of Sweco
Status
in opdracht