Onze projecten
Landschapsvisies en ecologie

Natuurbeheerplan Kruibeke-Bazel-Rupelmonde
2020 — 2020

Natuurbeheerplan Kruibeke-Bazel-Rupelmonde

Opmaak van een natuurbeheerplan voor een oppervlakte van ca. 650 ha

In opdracht van het Agentschap voor Natuur en Bos werd een natuurbeheerplan voor een oppervlakte van ca. 650 ha opgemaakt voor het natuurgebied Kruibeke-Bazel-Rupelmonde.

Op het grondgebied van Kruibeke werd in het kader van het Sigmaplan het grootste gecontroleerde overstromingsgebied van Vlaanderen gerealiseerd. Naast veiligheid staan de Polders van Kruibeke garant voor 300 hectare slikken en schorren, 150 hectare weidevogelgebied en meer dan 160 hectare bossen.

Het natuurbeheerplan is opgemaakt voor een periode van 24 jaar en beoogt een duurzame en multifunctionele ontwikkeling en natuurbeheer met aandacht voor sociaal-recreatieve aspecten.

Het beheer besteedt vooral aandacht aan de ontwikkeling van elzenbroekbossen, wetlands en getijdenatuur. Er worden tevens maatregelen genomen voor het behoud en het herstel van kleine landschapselementen zoals poelen, wielen en bomenrijen. Daarnaast gaat bijzondere aandacht uit naar de creatie en het behoud van een gebied voor weidevogels.

Natuurbeheerplan Kruibeke-Bazel-Rupelmonde
Natuurbeheerplan Kruibeke-Bazel-Rupelmonde
Natuurbeheerplan Kruibeke-Bazel-Rupelmonde
Klant
Agentschap voor Natuur en Bos 
Team
Sweco
Status
opdracht volbracht