Onze projecten
Masterplanning
Inrichting publieke ruimte
Landschapsvisies en ecologie

Synapspark Genk
2019 — 2019

Synapspark Genk

Zorg, stad en landschap met elkaar verbinden in een aantrekkelijke en duurzame gezondheidscampus

Het Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL) duwt de transformatie van ziekenhuis naar een stevige gezondheidscampus. Een omgeving waar naast de ziekenhuiszorg ook gerlateerde diensten en producten aangeboden worden. Een habitat voor medische bedrijven, startups, product- en kennisontwikkeling. De huidige gebouwen liggen in een natuurlijk en bosrijk landschap. Om zorg, stad en het landschap met elkaar te verbinden in een aantrekkelijk, duurzaam en gezond Synapspark werd besloten een landschapsplan op te maken.

Het landschapslan bouwt verder op de stedenbouwkundige structuurschets die voor Synapspark werd opgemaakt en heeft als doel een geïntegreede visie te ontwikkelen. Een visie waarin de ecologische en landschappelijke kwaliteiten en de stedenbouwkundige opgave op elkaar afgesteld worden. Een visie die zich richt op de creatie van een gezonde omgeving die zowel voor patiënten, personeel, bezoekers als buurtbewoners een grote meerwaarde genereert. Om de campus duurzaam te kunnen verankeren in haar omgeving werd eerst gezocht naar “het landschappelijk fundament”: De kapstok die het landschap bepaalt en natuurlijk laat functioneren. Dit fundament is een klein “dal” in de rand van het Kempische plateau, gevormd door een ondertussen verdwenen, deels ingebuisde, afstroming. Deze afstroming werd de basis voor de organisatie van het Campuspark. Omdat de site haar eigenheid krijgt door het aanwezige bos werd een concept naar voren geschoven dat het behoud en verdere ontwikkeling van de “bossfeer” centraal stelt. De hele site wordt beschouwd als een samenhangend natuurlijk landschap, onderdeel van het grotere Nationaal Park Hoge Kempen. Voor de toevoeging van activiteiten werd het concept van “tuinen” in het landschap ontwikkeld.

De realisatie van het campuspark zal niet in één keer kunnen gebeuren, maar in fases, gespreid over de volgende 15 jaar. Om continuïteit en samenhang te garanderen wordt er een beeldkwaliteitsplan aan het landschapsplan gekoppeld. De eerste realisatie zit momenteel in haar ontwerpfase: de aanleg van een inkomplein en boulevard nabij het nieuwe entreegebouw.

Synapspark Genk
Synapspark Genk
Synapspark Genk
Synapspark Genk
Synapspark Genk
Synapspark Genk
Klant
Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL)
Team
BUUR - Infrabo - Driekwartgroen
Status
opdracht volbracht