Nos projets

Nos
projets

Open Ruimte Netwerk Brussel
2020 —
Open Ruimte Netwerk Brussel

Ontwikkelen landschapsvisie voor een coherent open ruimte netwerk in en rond Brussel

Explorer le projet
Ecosysteemdiensten in Oost-Vlaanderen
2019 — 2020
Ecosysteemdiensten in Oost-Vlaanderen

Een verhaal van clusters en interpretaties

Explorer le projet
Voorstudie klimaatadaptatie-tool VMM
2019 — 2020
Voorstudie klimaatadaptatie-tool VMM

Opmaken van een voorstudie voor de implementatie van een klimaatadaptatietool van de VMM

Explorer le projet
Roadmap Leuven
2018 — 2018
Roadmap Leuven

Roadmap voor een klimaatneutraal Leuven tegen 2050

Explorer le projet
Procesbegeleiding Hemelwaterplan
2018 —
Procesbegeleiding Hemelwaterplan

Opmaak processtructuur en uitvoering van gemeentelijke hemelwaterplannen in Vlaanderen

Explorer le projet
Energielandschap Denderland
2017 — 2018
Energielandschap Denderland

Opmaak van een landschappelijke gebiedsvisie rond de inplanting van grootschalige hernieuwbare energieinstallaties

Explorer le projet
RPA Casernes Ixelles
2017 —
RPA Casernes Ixelles

Marché public de services relatif à l’élaboration du Plan d’aménagement directeur “Casernes”

Explorer le projet
Overkapping Ring Antwerpen Noord
2017 — 2018
Overkapping Ring Antwerpen Noord

Opmaak van een visie voor de overkapping van de Antwerpse ring in het noordelijke segment (Luchtbal , Eilandje en Merksem)

Explorer le projet
Nota Ruimte Provincie Antwerpen
2017 —
Nota Ruimte Provincie Antwerpen

Raamovereenkomst voor de inhoudelijke ondersteuning bij de opmaak van een vernieuwde ruimtelijke visie voor de Provincie Antwerpen

Explorer le projet
Actualisatie van de Natura 2000 beheerplannen in Brussel
2017 —
Actualisatie van de Natura 2000 beheerplannen in Brussel

Toepassing van de Ordonnantie op het natuurbeheer in de Natura 2000-deelgebieden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Explorer le projet
Ring Brussel: Fietssnelweg en -tunnel langs R22
2017 — 2019
Ring Brussel: Fietssnelweg en -tunnel langs R22

De fietssnelweg F202 langs de R22 (Woluwedal) in Zaventem is één van de prioritaire projecten bij de herinrichting van de Ring van Brussel (R0)

Explorer le projet
Nouvel éco-quartier Coronmeuse Liège
2016 —
Nouvel éco-quartier Coronmeuse Liège

Un nouvel éco-quartier exemplaire, durable et désirable

Explorer le projet
Fietssnelweg F25 Leuven-Aarschot
2016 —
Fietssnelweg F25 Leuven-Aarschot

Opmaak start- en projectnota met voorontwerpplan ikv fietssnelweg Leuven-Aarschot

Explorer le projet
Ecowijk Gantoise
2016 — 2018
Ecowijk Gantoise

Projet ecowijk gantoise mission projet d’amenagement, note de qualite visuelle, conception de l’espace public et demande de permis de lotir pour le developpement d’habitat durable

Explorer le projet
Industriepark Noord Sint-Niklaas
2016 — 2019
Industriepark Noord Sint-Niklaas

Duurzame reconversie van een bedrijventerrein

Explorer le projet