Onze projecten
Beleidsplanning
Ruimtelijke instrumenten
Ondersteuning lokale besturen
Landschapsvisies en ecologie
Evaluatie duurzaamheid en milieu-impact

Groenblauwe ruimtes als bouwsteen
2021 — 2022

Groenblauwe ruimtes als bouwsteen

Onderzoek en opmaak handboek ‘Groenblauwe ruimtes als bouwsteen van gezonde en veerkrachtige leefomgevingen’

Dat groenblauwe ruimtes en netwerken een heel belangrijke rol spelen in de ruimtelijke ordening en stadsplanning, is geenszins een nieuw gegeven. Het ontwerp en de integratie van deze structuren vormt al sinds eeuwen een belangrijk onderdeel van kwaliteitsvolle en duurzame stedelijke ontwikkelingsconcepten. De uitdagingen rond klimaatadaptatie en gezondheid benadrukken extra het belang om groenblauwe ruimtes toegankelijk en impactvol voor alle bewoners te maken. Het benoemen van de componenten, de eigenschappen en goede praktijk in de planning en het beheer van gezonde groenblauwe ruimtes is echter onontgonnen terrein.

Om dit doel te bereiken werd eerst een duidelijk conceptueel kader ontwikkeld dat definieert welke types van groene en blauwe ruimtes er voorkomen in Vlaanderen en uit welke componenten en kenmerken de types kunnen bestaan. Door uitgebreide evaluatie van de wetenschappelijke literatuur bepaalden de onderzoekers welke gezondheidsvoordelen er verbonden zijn aan deze types, componenten en kenmerken. Bovendien onderzocht het team welke mogelijke negatieve gezondheidseffecten er geassocieerd zijn met groenblauwe ruimtes en welke synergieën er zijn met onder andere klimaatadaptatie.

De resultaten van het onderzoek worden vertaald en geïllustreerd in een aantrekkelijk handboek. In het handboek worden enkele basisprincipes voorgesteld die aangeven op welke manier groenblauwe ruimtes de gezondheid van de bevolking verbeteren en hoe daarop ingegrepen kan worden door middel van typeruimtes en componenten. Hierbij is er steeds veel aandacht voor randvoorwaarden zoals klimaatrobuustheid, eerlijke en veilige toegang voor alle gebruikers, en het creëren van een gezond ecosysteem. Het handboek reikt daarnaast ook enkele inspirerende strategische ingrepen aan die een grote gezondheidswinst kunnen realiseren. Tot slot presenteert het handboek een concreet analysekader en enkele richtlijnen die lokale besturen rechtstreeks in hun praktijk kunnen toepassen.

Het handboek is online beschikbaar.

Groenblauwe ruimtes als bouwsteen
Groenblauwe ruimtes als bouwsteen
Groenblauwe ruimtes als bouwsteen
Groenblauwe ruimtes als bouwsteen
Groenblauwe ruimtes als bouwsteen
Groenblauwe ruimtes als bouwsteen
Code
GBR
Klant
Vlaamse overheid Departement Omgeving / Agentschap Zorg en Gezondheid
Team
BUUR-Kenter + Nature Based Solutions Institute
Status
voltooid