Onze projecten
Beleidsplanning
Ruimtelijke instrumenten
Ondersteuning lokale besturen
Landschapsvisies en ecologie
Evaluatie duurzaamheid en milieu-impact

Groenblauwe ruimtes als bouwsteen

Groenblauwe ruimtes als bouwsteen

Groenblauwe ruimtes als bouwsteen van veerkrachtige gezonde leefomgevingen

Dat groenblauwe ruimtes en netwerken een heel belangrijke rol spelen in de ruimtelijke ordening en stadsplanning, is geenszins een nieuw gegeven. Het ontwerp en de integratie van deze structuren vormt al sinds eeuwen een belangrijk onderdeel van kwaliteitsvolle en duurzame stedelijke ontwikkelingsconcepten. De uitdagingen rond klimaatadaptatie en gezondheid benadrukken extra het belang om groenblauwe ruimtes toegankelijk en impactvol voor alle bewoners te maken. Het benoemen van de componenten, de eigenschappen en goede praktijk in de planning en het beheer van gezonde groenblauwe ruimtes is echter onontgonnen terrein.

In het lopend onderzoek conceptualiseren we de groenblauwe ruimte in verschillende schalen, relevante kenmerken en kwaliteitscriteria die inspelen op de verschillende dimensies van gezondheid: fysisch, mentaal, cognitief en sociaal. Op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten in gespecialiseerde literatuur rond groenblauwe ruimtes en gezondheidsimpact definiëren we principes voor de planning, het ontwerp en het beheer van veerkrachtige groenblauwe ruimtes.

In samenspraak met een aantal pilootgemeentes en de platformen voor lokale samenwerking van preventieorganisaties (Logo’s) leggen we nu de hand aan een overzicht van relevante strategische interventies en richtlijnen voor planning en ontwerp.  Op die manier kunnen we verduidelijken op welke manier de gezondheidswinst vergroot kan worden door de kwaliteit van de groenblauwe ruimtes in de directe nabijheid van woon-en leefomgevingen in stedelijke context of in woonkernen structureel te verbeteren en te anticiperen op de verwachte klimaatverandering en op de huidige gezondheidscrisis. Het doel is dan om te komen tot een handige toolkit voor lokale overheden waarmee zij aan de slag kunnen, van analyse, het stellen van prioriteiten tot het plannen, uitvoeren en coalitie bouwen met verschillende lokale actoren.

Code
GBR
Klant
Vlaamse overheid Departement Omgeving / Agentschap Zorg en Gezondheid
Team
BUUR-Kenter + Nature Based Solutions Institute
Status
voltooid