Onze projecten
Beleidsplanning
Ruimtelijke instrumenten
Landschapsvisies en ecologie

Ruimtelijke visie Geraardsbergen
2018 — 2019

Ruimtelijke visie Geraardsbergen

In opdracht van de provincie Oost-Vlaanderen maakt Urban.Habitat (Sweco) een ruimtelijke visie op voor Geraardsbergen.

Deze ruimtelijke visie voedt het RUP voor de afbakening van het kleinstedelijk gebied. Ze gaat echter verder dan klassieke stedelijke beleidsthema’s en formuleert zowel aanbevelingen voor de open ruimte als voor de stad zelf.

Drie principes vormen de ruggengraat van de ruimtelijke visie. Als eerste wordt gesteld dat het fysisch systeem en het landschap richtinggevend zijn bij het maken van keuzes rond stadsontwikkeling. Als tweede wordt een compacte stad nagestreefd, hetgeen zowel de open ruimte als de leefkwaliteit van de stad ten goede komt. Als derde principe wordt de enorme opportuniteit voor Geraardsbergen om zich als agropolis te ontplooien, meegenomen in de visie. Uit de analyse bleek dat de stad dankzij de vruchtbare zandleembodem en het feit dat meer dan 50% van het grondgebied in landbouwgebruik is, in theorie in staat is om zichzelf van voedsel te voorzien. Bovendien is het voor de stad omwille van haar – naar Vlaamse normen – eerder afgelegen ligging moeilijker om klassieke bedrijvigheid aan te trekken. De enorme kwaliteit van het omliggende landschap en de potentie van nieuwe landbouwvormen (korte keten, andere gewassen, bredere activiteiten) op vlak van tewerkstelling leidden ertoe dat naast de meer klassieke thema’s voor een stedelijke gebiedsvisie ook een parallel traject rond landbouw werd opgezet. Daarin werkten lokale boeren, academici, administraties en nichespelers op vlak van nieuwe landbouwvormen samen aan een toekomstbeeld voor de landbouw in Geraardsbergen.

De principes en concepten voor de globale ruimtelijke visie werden aan de hand van deelonderzoeken voor verschillende sites en gebieden afgetoetst. Zo werd er nagedacht over de toekomst van de Unal-site, Denderland-shopping, de Astridlaan, de satelliet Schendelbeke, het wonen in de historische stad, alsook over de woonuitbreidingsgebieden. Finale keuzes voor de deelgebieden zullen worden gemaakt bij de opmaak van het RUP, dat in het najaar van 2019 start.

Voor de zone Schendelbeke werkte Urban.Habitat mee aan een testcase waarbij een Virtual Reality-tool werd ontwikkeld in het kader van participatie.

Ruimtelijke visie Geraardsbergen
Ruimtelijke visie Geraardsbergen
Ruimtelijke visie Geraardsbergen
Ruimtelijke visie Geraardsbergen
Ruimtelijke visie Geraardsbergen
Ruimtelijke visie Geraardsbergen
Ruimtelijke visie Geraardsbergen
Klant
provincie Oost-Vlaanderen
Team
Sweco
Status
opdracht volbracht