Onze projecten

Onze
projecten

RUP bouwshift, Vlaam-Brabant
2022 —
RUP bouwshift, Vlaam-Brabant

Deelopdracht ROB2-2020 RUP bouwshift

Ontdek het project
Africa City Scoping and Rapid Climate Risk Assessment
2021 — 2022
Africa City Scoping and Rapid Climate Risk Assessment

In dit project werden city scopings en snelle klimaatrisicoanalyses uitgevoerd voor de steden Antananarivo in Madagascar, Libreville in Gabon, en Dodoma in Tanzania.

Ontdek het project
PROVIDE
2021 — 2024
PROVIDE

Overshoot van de Overeenkomst van Parijs – Omkeerbaarheid, klimaateffecten en aanpassingsbehoeften

Ontdek het project
Ruimtelijk beleidsplan Sint-Niklaas
2021 —
Ruimtelijk beleidsplan Sint-Niklaas

Gemeentelijk Beleidsplan Ruimte inclusief plan-Mer en twee beleidskaders.

Ontdek het project
Groenblauwe ruimtes als bouwsteen
2021 — 2022
Groenblauwe ruimtes als bouwsteen

Onderzoek en opmaak handboek ‘Groenblauwe ruimtes als bouwsteen van gezonde en veerkrachtige leefomgevingen’

Ontdek het project
Expert scoping Gewestelijk RUP’s
2021 —
Expert scoping Gewestelijk RUP’s

Ondersteuning van het departement Omgeving in de beginfase van het geïntegreerde proces voor de opmaak van alle Gewestelijk RUP’s

Ontdek het project
Open Ruimte Netwerk Brussel
2020 —
Open Ruimte Netwerk Brussel

De ontwikkeling van een landschapsvisie voor een coherent open ruimte netwerk in en rond Brussel.

Ontdek het project
Recreatief fietsen aan de Vlaamse Kust
2020 —
Recreatief fietsen aan de Vlaamse Kust

BUUR Part of Sweco helpt het recreatief fietsnetwerk aan de Vlaamse Kust naar een hoger ambitieniveau te brengen

Ontdek het project
RUP Open Ruimte Ternat
2019 —
RUP Open Ruimte Ternat

Opmaak van een RUP op basis van een geïntegreerde visie op de open ruimte in Ternat

Ontdek het project
Ruimtelijk profiel voor Oost-Vlaamse woonconcentraties
2019 — 2020
Ruimtelijk profiel voor Oost-Vlaamse woonconcentraties

Beleidsmatig onderzoek rond profielen voor woonconcentraties, ter voorbereiding van de opmaak van het provinciaal beleidsplan Oost-Vlaanderen

Ontdek het project
Centrumgebied Lommel
2019 —
Centrumgebied Lommel

Beeldkwaliteitsplan en stedenbouwkundige principes centrumgebied stad Lommel

Ontdek het project
Regionale Ruimtelijke Energiestrategie
2019 — 2021
Regionale Ruimtelijke Energiestrategie

Opmaak van een handboek ter ondersteuning van Regionale Ruimtelijke Energiestrategieën

Ontdek het project
Strategische MER's voor de provinciale beleidsplannen ruimte
2019 —
Strategische MER’s voor de provinciale beleidsplannen ruimte

Opmaken van de strategische MER bij de provinciale beleidsplannen van Vlaams-Brabant, Limburg, Antwerpen, Oost- en West-Vlaanderen

Ontdek het project
Ecosysteemdiensten in Oost-Vlaanderen
2019 — 2020
Ecosysteemdiensten in Oost-Vlaanderen

Een verhaal van clusters en interpretaties

Ontdek het project
Atlas Regionet Oost-Brabant
2018 —
Atlas Regionet Oost-Brabant

Evaluatie-instrument om ontwikkelingspotentie van kernen te bepalen aan de hand van hun knoop- en plaatswaarde

Ontdek het project