Onze projecten
Beleidsplanning
Participatie en cocreatie
Ruimtelijke instrumenten

Ruimtelijk beleidsplan Sint-Niklaas
2021 —

Ruimtelijk beleidsplan Sint-Niklaas

Gemeentelijk Beleidsplan Ruimte inclusief plan-Mer en twee beleidskaders.

Sint-Niklaas is een stad die zich al een tijd bewust is van de veranderingstrajecten en uitdagingen waar zij en haar inwoners nu en in de toekomst voor staan en bewijst dat door een sterke overkoepelende visie hierop naar voor te schuiven. Maar Sint-Niklaas is niet alleen een stad die plant, ook één van concrete projecten en stadsvernieuwing. Een nieuwe Grote Markt, zwembad, bibliotheek, buurtbossen, gemeentepark, … Al deze projecten zetten het transitie- en realisatiegerichte toekomstbeleid van de stad extra in de verf. De rijke ervaringen die de stad opdeed tijdens de uitwerking van deze projecten geeft extra voeding voor het Beleidsplan Ruimte. En omgekeerd zal het Beleidsplan ook dé motor vormen voor het opzetten van allerlei  nieuwe acties en uitvoeringen op het terrein. 

We starten de opmaak van het Beleidsplan uiteraard niet van nul. Sint-Niklaas is een stad met een rijke planningstraditie. Het bestaande thematisch onderzoekswerk (Woonbeleidsstudie, Ruimtelijk Economische Studie, Bouwblokkenstudie, Voorzieningenonderzoek Stedelijk Gebied, …) gebruiken we als een stevige inhoudelijke basis voor de opmaak van de strategische visie en de beleidskaders. 

De belangrijkste mijlpaal in het Sint-Niklase ruimtelijk beleid tot nu toe is het onderzoeksrapport “Lobbenstad Sint-Niklaas”. Dit rapport baseert zich op het theoretische lobbenstadmodel van Sybrand Tjallingii en introduceert een stadsbrede ruimtelijke strategie om de groei van de stedelijke ruimte in Sint-Niklaas zo te sturen dat groene open ruimte steeds dichtbij de stadskern gehouden wordt. De stad hanteert dit document het afgelopen decennium consequent als toetsingskader voor bestaande en nieuwe projecten.  Samen met de visie voor het buitengebied, waarin de versterking van de levendige dorpskernen en het behoud van de open ruimte voorop staan, vormt het belangrijkste fundament voor de opbouw van de strategische visie van dit Beleidsplan. Met de opmaak van dit Beleidsplan Ruimte kiest de stad voluit voor een groene, gezonde en levendige stad. Dat doen we door de open ruimte te beschermen. Door anders te bouwen. Door winkels, scholen en zorg op een boogscheut te voorzien. En met bomen, parken en water dichtbij in de buurt. Dit kan de stad echter niet alleen.  

Storytelling  is  een  belangrijk  aspect  in  het Beleidsplan Ruimte Sint-Niklaas. We wilden ook gemeentediensten, gemeentelijke commissies en raden, inwoners, ondernemers, scholen, organisaties, jeugd, … van Sint-Niklaas mee in ons verhaal betrekken.   Al in  het  begin van  het  traject  werd daarom samen met storytelling-bureau Shaved Monkey via  verschillende  workshops  met  een  uitgebreid  planteam  en  met  een specifiek bureau samengewerkt rond storytelling. Zo kwamen we uit op de naam ‘plan Bloei’, maar werden ook strategische keuzes gemaakt naar lay-out en inhoud.  

Hoe vertalen we de uitgewerkte ruimtelijke principes en begeleidende programma’s door in concrete keuzes? En welke acties en projecten zijn nodig om die keuzes ook effectief te realiseren? Dergelijke meer concrete vraagstukken beantwoorden we in twee gebiedsgerichte ruimtelijke beleidskaders: een beleidskader levendige kernen en een beleidskader open ruimte. 

Ruimtelijk beleidsplan Sint-Niklaas
Ruimtelijk beleidsplan Sint-Niklaas
Ruimtelijk beleidsplan Sint-Niklaas
Ruimtelijk beleidsplan Sint-Niklaas
Ruimtelijk beleidsplan Sint-Niklaas
Klant
Stad Sint-Niklaas
Team
BUUR Part of Sweco + Shaved Monkey