Onze projecten
Beleidsplanning
Ruimtelijke instrumenten
Evaluatie duurzaamheid en milieu-impact

Strategische MER’s voor de provinciale beleidsplannen ruimte
2019 —

Strategische MER's voor de provinciale beleidsplannen ruimte

Opmaken van de strategische MER bij de provinciale beleidsplannen van Vlaams-Brabant, Limburg, Antwerpen, Oost- en West-Vlaanderen

Midden 2019 werd Sweco, samen met haar partners, geselecteerd om het MER bij de in opmaak zijnde provinciale ruimtelijke beleidsplannen op te maken. Het MER voor de provincie Vlaams-Brabant schoot hierbij als eerste uit de startblokken, waarbij intussen provincie Antwerpen, Limburg en Oost-Vlaanderen het proces ook hebben opgestart. Sweco gelooft voor deze opdracht sterk in een geïntegreerde aanpak, met als doel een brede gedragenheid.

Geïntegreerd betekent voor ons om van bij de start  het onderzoek vanuit verschillende perspectieven te benaderen. Het m.e.r.-proces en de opmaak van het beleidsplan lopen hand in hand aan elkaar, waarbij het m.e.r- het planningsproces voortdurend voedt vanuit milieuoogpunt. De milieubeoordeling van een beleidsplan op provinciaal niveau betekent dat een hoog abstractieniveau wordt nagestreefd. Daarom worden de verschillende milieuaspecten onderzocht op het niveau van grotere gehelen, netwerken en structuren, zoals landschappelijke gehelen, aaneengesloten ecologische netwerken, recreatieve netwerken, woonstructuren…

Belangrijk hierbij is dat het strategisch MER nuttige informatie oplevert vanuit milieuoogpunt voor het beleidsplan. Om dit te kunnen bewerkstellingen werd bij aanvang van de opdracht (in dit geval voor provincie Vlaams-Brabant) een doorgedreven scoping uitgevoerd en daaruitvolgend een methodiek op maat voor de milieubeoordeling uitgewerkt. De doorgedreven scoping resulteerde in het definiëren van 5 thema’s en subthema’s waarbinnen de milieubeoordeling wordt opgebouwd.

Om het geïntegreerde proces te realiseren, waarbij een continue interactie tussen de opmaak van het beleidsplan en de opmaak van het plan-MER centraal staat, wordt bij de opmaak van het voorontwerp beleidsplan gewerkt met een quickscan. Het voorontwerp beleidsplan wordt regelmatig onderworpen aan een quickscan, waardoor aandachtspunten en verbeterpunten voor het beleidsplan worden geformuleerd. Op deze manier krijgen zowel het ruimtelijk beleidsplan als het plan-MER uiteindelijk, parallel aan elkaar vorm. Het doorlopen proces wordt vervolgens gedocumenteerd in het ontwerp-MER.

partners: Kenter // Hendrik Schoukens

Strategische MER's voor de provinciale beleidsplannen ruimte
Strategische MER's voor de provinciale beleidsplannen ruimte
Strategische MER's voor de provinciale beleidsplannen ruimte
Klant
provincies Vlaams-Brabant, Limburg, Antwerpen, Oost- en West-Vlaanderen
Team
Sweco, Kenter, Hendrik Schoukens
Status
in ontwerp