Onze projecten
Haalbaarheidsstudies
Beleidsplanning
Strategisch advies
Ondersteuning lokale besturen
Ruimtelijke data
Evaluatie duurzaamheid en milieu-impact

PROVIDE
2021 — 2024

PROVIDE

Overshoot van de Overeenkomst van Parijs – Omkeerbaarheid, klimaateffecten en aanpassingsbehoeften

De temperatuurdoelstelling van 1,5°C in de Overeenkomst van Parijs vormt de maatstaf voor wereldwijde klimaatactie om de meest verwoestende gevolgen van klimaatverandering te voorkomen. Volgens de huidige trajecten is een overschrijding (d.w.z. een tijdelijke overschrijding van de 1,5°C) van de temperatuurdrempels van Parijs echter een reële mogelijkheid. De gevolgen van dergelijke overschrijdingsscenario’s zouden bijzonder ingrijpend zijn voor kwetsbare regio’s en systemen. Zelfs in het geval van slechts een tijdelijke overschrijding van 1,5°C kunnen hier drempels van bruuske en mogelijk onomkeerbare verschuivingen of aanpassingsgrenzen worden overschreden. Het PROVIDE-project heeft tot doel informatie te verstrekken over overschrijdingsscenario’s en de respectieve effecten in de context van aanpassing via een innovatief webinstrument.

Om die uitdaging aan te gaan, zal PROVIDE zeer innovatieve, integratieve klimaatdiensten leveren die uitgebreide informatie bevatten over de effecten van overschrijdingen van het wereldwijde tot het regionale en stedelijke niveau, en die rechtstreeks bijdragen tot aanpassingsmaatregelen. De specifieke doelstellingen van het project zijn 1) wereldwijde multiscenario- en multisectorale klimaatinformatie te produceren die de effecten op verschillende schaalniveaus integreert en kwantificeert door middel van nieuwe klimaat- en effectemulatoren; 2) mee te werken aan de ontwikkeling van een generaliseerbare methodologie voor het toetsen van aanpassingsstrategieën aan overschrijdingsrisico’s om aanpassingsmaatregelen als reactie op overschrijdingsrisico’s te versterken; 3) de noodzaak om de aanpassing voor overschrijdingsrisico’s in vier zeer complementaire casestudieregio’s vast te stellen en te prioriteren; 4) alle projectresultaten te integreren in een klimaatdienstdashboard.

Het PROVIDE Climate Services Dashboard wordt een onlineplatform dat gedetailleerde informatie verstrekt over overschrijdingsscenario’s en verwachte effecten en de omkeerbaarheid daarvan, met een unieke sectorale dekking, onder meer van extreme gebeurtenissen, biodiversiteit, cryosfeer, stijging van de zeespiegel, landbouw, economische schade, sociaaleconomische kwetsbaarheden, enz. De informatie omvat modelleringsresultaten op globaal, nationaal en stedelijk niveau. Het ontwerp en de presentatie van de gegevens zullen samen met de belanghebbenden worden ontwikkeld.
Een overshoot proofing-module voor aanpassingsplanning zal ter beschikking worden gesteld van aanpassingsplanners. De overshootproofing-methodologie zal samen met een diverse groep belanghebbenden binnen het PROVIDE-project worden ontwikkeld.

Het PROVIDE-consortium bestaat uit vooraanstaande klimaatwetenschappers, leveranciers van klimaatdiensten, stadsplanners en aanpassingsdeskundigen in geselecteerde casestudieregio’s (Arctisch Fennoscandië – Bodø, Noorwegen; Iberisch Middellandse-Zeegebied – Lissabon, Portugal; Indus Basin – Islamabad, Pakistan; kleine eilanden in het Caribisch gebied – Nassau, de Bahamas), die een continu proces van gezamenlijke ontwikkeling met een breed scala van belanghebbenden mogelijk maken.

Het PROVIDE werkplan is georganiseerd in zeven werkpakketten (WP):
WP1 & 2 zorgen voor een multi-scenario kader en biofysische impactprojecties. De ontwikkeling van specifieke impactemulatoren zal regionale klimaatprojecten mogelijk maken en de analyse van de (on)omkeerbaarheid van impacts bij overschrijdingspistes. De resultaten zullen gebruikt worden voor het PROVIDE Climate Services Dashboard, ontwikkeld in WP5. WP3 & 4 zijn gericht op overshoot adaptatie en beleid, en regionaal relevante impacts van overshoot. Het doel is om een overshoot adaptatie module te ontwikkelen die beschikbaar zal worden gesteld via het PROVIDE Climate Services Dashboard dat ontwikkeld is in WP5. Diepgaand werk in vier Iconic Regions bouwt voort op werk uit WP2 & 3 en richt zich op één stedelijk gebied binnen elke regio. De uitkomsten van WP1-4 worden samengevat in het PROVIDE Climate Service Dashboard en de bijbehorende Regional en Overshoot Proofing Modules, die WP5 ontwikkelt. WP6 coördineert alle co-ontwikkelings-, disseminatie-, communicatie- en exploitatie activiteiten, inclusief het betrekken van stakeholders en WP7 omvat het algehele project management van PROVIDE.

BUUR Part of Sweco is voornamelijk actief in WP4 en neemt deel aan de beoordeling en identificatie van het ruimtelijke structuurprofiel en de stedelijke strategische structuur (sociaal-economisch en milieu) van elke Iconic City. Het werk bestaat uit het identificeren van het lokale ruimtelijke potentieel, kansen en voorwaarden voor het integreren van toekomstige aanpassingsmaatregelen. Zodra aanpassingsscenario’s zijn gemodelleerd en beoordeeld, zal BUUR Part of Sweco een portfolio van overshoot aanpassingsstrategieën op Iconic Region of Iconic City schaal identificeren en aanbieden, met een focus op het creëren van multisectorale voordelen. De impact op de ruimtelijke ontwikkeling zal worden toegelicht in een grafisch narratief, gericht op stedelijke planners en beleidsmakers. BUUR Part of Sweco neemt ook deel aan WP5 voor de mede-ontwikkeling van de overshoot proofing module gekoppeld aan adaptatie planningsplatforms. We zorgen ervoor dat de klimaatdiensten die in dit werkpakket worden ontwikkeld, tegemoet komen aan de behoeften van stadsplanners en beleidsmakers.

Op de website van PROVIDE vind je meer informatie over dit project.

Klant
European Commission – CINEA Innovation and Networks Executive Agency
Team
BUUR Part of Sweco
Status
in uitvoering