Onze projecten
Beleidsplanning
Strategisch advies
Ruimtelijke data
Evaluatie duurzaamheid en milieu-impact

Africa City Scoping and Rapid Climate Risk Assessment
2021 — 2022

Africa City Scoping and Rapid Climate Risk Assessment

In dit project werden city scopings en snelle klimaatrisicoanalyses uitgevoerd voor de steden Antananarivo in Madagascar, Libreville in Gabon, en Dodoma in Tanzania.

Klimaateffecten en -schade vertragen de vooruitgang op het vlak van ontwikkeling, in het bijzonder in Afrika, waardoor tekorten in diensten, infrastructuur en armoede toenemen en vooruitgang op het vlak van de SDG’s wordt belemmerd. Als de opwarming van de aarde ongecontroleerd doorgaat tot 3°C of meer, zouden grote delen van Afrika economisch onrendabel of zelfs onbewoonbaar worden. Om dit te vermijden, zijn zowel zeer snelle wereldwijde mitigatiemaatregelen als lokale aanpassing en veerkracht van cruciaal belang.

Gezien de kwetsbaarheid van Afrika’s snelgroeiende steden op klimaatgebied steunt GCA inspanningen om de aanpassing van steden aan het klimaat te versterken via de Cities Adaptation Accelerator. Hoewel Afrika momenteel het minst verstedelijkte continent ter wereld is, kent het wereldwijd het snelste groeitempo van steden. Deze overgang biedt een aantal sociale en economische kansen, maar ook uitdagingen. Stedelijke gebieden – veelal in kustgebieden – worden gekenmerkt door overbevolking en een gebrek aan voldoende infrastructuur. Meer dan 60% van de Afrikaanse stedelijke bevolking woont in informele nederzettingen – veel meer dan het gemiddelde van 34% in andere ontwikkelingslanden. Deze gebieden worden vaak het hardst getroffen door de gevolgen van klimaatverandering, die zich vaak uiten in water (d.w.z. te veel, te weinig of te vervuild).

Sweco heeft daarom het Global Center on Adaptation en de African Development Bank geholpen om lokale gemeenschappen en overheden te betrekken bij het maken van een snelle klimaatrisicobeoordeling van Antananarivo in Madagaskar, Dodoma in Tanzania, en Libreville in Gabon.

Klimaatadaptatie
Om steden en hun bevolking klimaatbestendig te maken, moeten we een overzicht hebben van de huidige situatie en van wat we in de toekomst kunnen verwachten.

Ownership van de bevindingen
Een van de uitdagingen bij dergelijke projecten die door externe instanties worden gefinancierd, is de noodzaak om bij de plaatselijke autoriteiten draagvlak voor het project en de volgende stappen te creëren. Ervoor zorgen dat de bevindingen worden gebruikt en dat er op voortgebouwd wordt in plaats van dat ze terzijde worden geschoven en vergeten. Daarom werkten we samen met lokale partners en betrokken we de belangrijkste belanghebbenden via interviews en een validatieproces, zodat de bevindingen de situatie ter plaatse weerspiegelen.

Klant
Sweco International AB
Team
Sweco Netherlands, Sweco Sweden, Angèle Razafinombana (Antananarivo), Aldrin Ellangmane (Libreville) en APEX Engineering (Tanzania)
Status
gerealiseerd