Onze projecten
Beleidsplanning
Strategisch advies
Procesmanagement
Omgevings- en stakeholder management

Regionale Ruimtelijke Energiestrategie
2019 — 2021

Regionale Ruimtelijke Energiestrategie

Opmaak van een handboek ter ondersteuning van Regionale Ruimtelijke Energiestrategieën

Het Vlaamse Departement Omgeving vertrouwde het consortium bestaande uit BUUR, VITO en CE Delft de opdracht voor het maken van een handleiding bij de opmaak van Regionale Ruimtelijke Energiestrategieën toe.

Regionale Ruimtelijke Energiestrategieën zijn een belangrijke schakel om de Vlaamse en Europese energiedoelstellingen te vertalen naar een gebiedsgerichte ruimtelijke visie op hernieuwbare energieproductie, -opslag, en -distributie. Deze opdracht heeft als doel de collectieve kennis die bepaalde regio’s anno 2021 hebben opgebouwd samen te brengen in een handleiding voor alle Vlaamse regio’s.

Op basis van een brede bevraging bij verschillende regionale actoren (provincies, intercommunales) en andere relevante actoren ontwikkelt het team een algemeen kader voor de opmaak van een RRES. Het algemene kader duidt welke thematieken in een RRES zeker opgenomen moeten worden en hoe de regionale samenwerkingsstructuur eruit zou moeten zien. Vervolgens bespreekt het uitgebreide draaiboek alle processtappen rond initiatief, technisch en ruimtelijk onderzoek, visievorming en uitvoering, die moeten leiden tot een geslaagde visie en een geslaagd proces.

Onderzoekstappen en mogelijke ruimtelijke inrichtingsconcepten voor energie-infrastructuur in het landschap en rond bedrijventerreinen worden geïllustreerd in een case-study in Centraal-Limburg.  De case-study gaat uit van een lezing van de landschappelijke context, een stakeholdermapping en een grondige analyse van vraag en aanbod om vervolgens op basis van ontwerpend onderzoek concepten voor opwek, opslag en distributie van hernieuwbare energie in de regio voor te stellen.

Het draaiboek beoogt handvaten aan te reiken aan provincies, intercommunales, onderzoeksbureaus , netbeheerders en de Vlaamse Overheid om samen een RRES tot een succesverhaal te maken.

Regionale Ruimtelijke Energiestrategie
Regionale Ruimtelijke Energiestrategie
Regionale Ruimtelijke Energiestrategie
Regionale Ruimtelijke Energiestrategie
Regionale Ruimtelijke Energiestrategie
Regionale Ruimtelijke Energiestrategie
Code
RES
Klant
Dep. Omgeving - Vlaams Planbureau voor Omgeving
Team
BUUR - VITO - CE Delft - extern expert: Prof. Dr. Filip de Rynck
Status
opdracht volbracht