Onze projecten
Beleidsplanning
Ruimtelijke instrumenten
Evaluatie duurzaamheid en milieu-impact

Expert scoping Gewestelijk RUP’s
2021 —

Expert scoping Gewestelijk RUP’s

Ondersteuning van het departement Omgeving in de beginfase van het geïntegreerde proces voor de opmaak van alle Gewestelijk RUP’s

De opdracht bestaat er in departement Omgeving te ondersteunen in de beginfase van het geïntegreerde proces voor de opmaak van alle Gewestelijk RUP’s. Als expert scoping ondersteunen we de ruimtelijke planner en het planteam met het formuleren van heldere plandoelstellingen, de beschrijving van het planvoornemen, de planingrepen, planalternatieven… Deze input vormt dan de basis voor de opmaak van de startnota, waarmee het proces voor de opmaak van een GRUP wordt gestart.

Belangrijk bij het formuleren van de plandoelstellingen, het planvoornemen én de planingrepen is om de juiste focus te leggen, de juiste diepgang te hanteren, gezien dit de basis vormt voor het verder onderzoek. Het milieuonderzoek volgt bijvoorbeeld de diepgang waarmee het planvoornemen wordt beschreven. De detailleringsgraad van het RUP stelt immers het schaalniveau en de tijdshorizon van het onderzoek voorop. Daarnaast is het van groot belang dat – in functie van de implementatie van de resultaten uit het plan-MER in het RUP – het detailniveau van de milieubeoordeling wordt afgestemd op het schaalniveau en het detailniveau van de het RUP. De ervaring leert dat bij dergelijke planprocessen een getrapte aanpak een meerwaarde vormt. Hierdoor kan gaande weg de juiste focus worden gelegd en wordt het beoogde detailniveau van het onderzoek goed bewaakt. Om deze juiste focus continu te kunnen houden, is scoping van het milieuonderzoek cruciaal

Daarnaast houdt de opdracht in om een scoping van de relevante milieuaspecten uit te voeren. Deze scoping vormt de basis voor milieueffectenonderzoek. De scoping gaat na welke planingrepen er worden voorzien en welke mogelijke effecten die kunnen hebben. Op die manier wordt bepaald welke mogelijke effecten verder worden onderzocht in het milieuonderzoek. Voor deze scoping wordt de scopingsmethodologie van Departement Omgeving gebruikt. Bij opmaak van de startnota wordt deze scoping geformaliseerd.

Expert scoping Gewestelijk RUP’s
Klant
Departement Omgeving
Team
Sweco
Status
in ontwerp