Onze projecten

Onze
projecten

Brussel Mobiliteit - Perceel 4 Vergroenings- en Onthardingsruimten
2022 —
Brussel Mobiliteit – Perceel 4 Vergroenings- en Onthardingsruimten

Raamcontract voor de ondersteuning van de wegbeheerder bij visie, ontwerp en beheer van gewestwegen.

Ontdek het project
RUP Innovatieve stadshaven Antwerpen
2022 —
RUP Innovatieve stadshaven Antwerpen

Het RUP biedt een kader voor ruimte voor bedrijvigheid en de proeftuin voor nieuwe economie op het scharnier tussen stad en haven bestendigen. 

Ontdek het project
Africa City Scoping and Rapid Climate Risk Assessment
2021 — 2022
Africa City Scoping and Rapid Climate Risk Assessment

In dit project werden city scopings en snelle klimaatrisicoanalyses uitgevoerd voor de steden Antananarivo in Madagascar, Libreville in Gabon, en Dodoma in Tanzania.

Ontdek het project
PROVIDE
2021 — 2024
PROVIDE

Overshoot van de Overeenkomst van Parijs – Omkeerbaarheid, klimaateffecten en aanpassingsbehoeften

Ontdek het project
Ontwerpstudie Stad X Ruimte Ondergrond Oostende
2021 — 2021
Ontwerpstudie Stad X Ruimte Ondergrond Oostende

Visie en ontwikkelingsstrategie voor Oosteroever als circulair maakdistrict

Ontdek het project
Open Ruimte Netwerk Brussel
2020 —
Open Ruimte Netwerk Brussel

De ontwikkeling van een landschapsvisie voor een coherent open ruimte netwerk in en rond Brussel.

Ontdek het project
Centrumgebied Lommel
2019 —
Centrumgebied Lommel

Beeldkwaliteitsplan en stedenbouwkundige principes centrumgebied stad Lommel

Ontdek het project
Regionale Ruimtelijke Energiestrategie
2019 — 2021
Regionale Ruimtelijke Energiestrategie

Opmaak van een handboek ter ondersteuning van Regionale Ruimtelijke Energiestrategieën

Ontdek het project
North Sea Port: een haven met toekomst
2019 — 2020
North Sea Port: een haven met toekomst

Een creatieve en inspirerende toekomstverkenning voor North Sea Port

Ontdek het project
Atlas Regionet Oost-Brabant
2018 —
Atlas Regionet Oost-Brabant

Evaluatie-instrument om ontwikkelingspotentie van kernen te bepalen aan de hand van hun knoop- en plaatswaarde

Ontdek het project
Kernversterking en detailhandel Brasschaat
2018 —
Kernversterking en detailhandel Brasschaat

Studieopdracht kernversterking wonen en detailhandel voor de verschillende kernen binnen de gemeente Brasschaat

Ontdek het project
Vlaamse beleidsvisie mobipunten
2018 — 2019
Vlaamse beleidsvisie mobipunten

Opmaak van een beleidsvisie voor de ontwikkeling van mobipunten in Vlaanderen

Ontdek het project
Roadmap Leuven
2018 — 2018
Roadmap Leuven

Roadmap voor een klimaatneutraal Leuven tegen 2050

Ontdek het project
Adviseur Mobiliteit Oosterweel
2018 — 2022
Adviseur Mobiliteit Oosterweel

Mobiliteitsondersteuning voor het complex interdisciplinair project Oosterweel waarbij zowel de verkeerstechnische aspecten op alle niveaus als de communicatie met een groot aandeel actoren centraal staat.

Ontdek het project
Ruimtekompas provincie Antwerpen
2018 — 2019
Ruimtekompas provincie Antwerpen

Ontwikkeling van een instrument dat de knoop- en plaatswaarde verbeeldt als basis voor bovenlokaal ruimtelijk beleid

Ontdek het project