Onze projecten
Ruimtelijke economie
Strategisch advies

Ontwerpstudie Stad X Ruimte Ondergrond Oostende
2021 — 2021

Ontwerpstudie Stad X Ruimte Ondergrond Oostende

Visie en ontwikkelingsstrategie voor Oosteroever als circulair maakdistrict

Er is onvoldoende ruimte om de grote uitdagingen van vandaag – op het vlak van klimaat, energie, circulaire economie, mobiliteit en huisvesting – een plek te geven. Hoog tijd dat we anders naar onze steden leren kijken en de openbare ruimte en gebouwen in samenhang bekijken met de ondergrond. Samen met vijf andere expertenteams werden we vanuit die opgave aangezocht om een prospectief onderzoek te doen naar het ontwerpen vanuit de doorsnede, elk op een andere site met een eigen context en verschillende bodemcondities. Het onderzoek is opgenomen in de publicatie ‘Ontwerpen vanuit de doorsnede.’

Voor de site Oosteroever te Oostende hebben we een doorgedreven hypothese voor een circulair district ontworpen, in al zijn dimensies: materialen, water, biodiversiteit, energie en programma. We benadrukken daarbij de noodzaak van systeemonderzoek en de ontwikkeling van een stedenbouwkundig model voor de economische transitie van de bedrijvenzone en de omgeving. Zo wordt voorkomen dat ontwikkelingen fragmentarisch plaatsvinden, zonder op elkaar in te spelen. Bovendien vergen duurzaamheidsoplossingen hoe dan ook een integrale aanpak op het schaalniveau van de hele wijk.

Om de betrokkenen inzicht te geven in de complexiteit van circulair ontwerp en hen te overtuigen van de haalbaarheid, werd een matrix met 30 ontwerpacties – 6 per circulaire dimensie – en actiekaarten voor elke ontwerpactie opgemaakt. Deze innovatieve tools beogen de verkenning van nieuwe samenwerkingsmodellen en financieringsmechanismes.

Ontwerpstudie Stad X Ruimte Ondergrond Oostende
Klant
Stichting Centrum Ondergronds Bouwen
Team
BUUR Part of Sweco + Emprodes
Status
voltooid