Onze projecten
Beleidsplanning
Ruimtelijke instrumenten
Strategisch advies
Mobiliteitsplanning

Vlaamse beleidsvisie mobipunten
2018 — 2019

Vlaamse beleidsvisie mobipunten

Opmaak van een beleidsvisie voor de ontwikkeling van mobipunten in Vlaanderen

Het departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) van de Vlaamse Overheid gaf BUUR (i.s.m. The New Drive) de opdracht om een beleidsvisie voor mobipunten op te stellen. MOW wenst met deze beleidsvisie tot een consistente benadering van de mobipunten te komen en een kader voor de ontwikkeling van mobipunten te creëren.

De beleidsvisie definieert een mobipunt als een herkenbare plek met een aanbod aan diverse, op elkaar afgestemde vervoermogelijkheden. Bij voorkeur wordt dit aangevuld met extra diensten. Elk knooppunt van vervoermogelijkheden, nabij voldoende vervoerpotentieel, komt dus in aanmerking als mobipunt.

De beleidsvisie is het resultaat van een verkenning, waarbij alle relevante informatie en alle lopende processen in kaart werden gebracht. Op basis van de verkenning werd een typologie uitgewerkt, waar het ruime gamma aan mobipunten gecategoriseerd wordt in een matrix. De matrix wordt gedefinieerd door twee criteria: het vervoerniveau en de ruimtelijke context. De kern van de beleidsvisie zijn de prestatie-eisen. Deze eisen moeten de kwaliteit van de mobipunten helpen bewaren. De 24 prestatie-eisen werden verdeeld in 5 categorieën: het mobiliteitsaanbod, de diensten, de oriëntatie, de ruimtelijke integratie en de ontwikkeling. Afhankelijk van de positie in de typologiematrix, worden bepaalde prestatie-eisen aan een mobipunt gekoppeld. De beleidsvisie werd vervolgens toegepast op de regio Oost-Brabant. Negen casestudies uit deze regio werden verder uitgewerkt. Tenslotte werd een implementatiekader opgesteld dat beschrijft hoe deze beleidsvisie in de praktijk kan werken.

De beleidsvisie werd begin 2019 afgewerkt en goedgekeurd door de Vlaams Minister van Mobiliteit.  Ze wordt de komende jaren gebruikt als kader bij het  uitrollen van mobipunten in Vlaanderen.

Vlaamse beleidsvisie mobipunten
Vlaamse beleidsvisie mobipunten
Vlaamse beleidsvisie mobipunten
Vlaamse beleidsvisie mobipunten
Vlaamse beleidsvisie mobipunten
Code
VBM
Klant
Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Team
BUUR + The New Drive
Status
Volbracht