Onze projecten
Beleidsplanning
Ruimtelijke instrumenten
Strategisch advies
Ondersteuning lokale besturen

Kernversterking en detailhandel Brasschaat
2018 —

Kernversterking en detailhandel Brasschaat

Studieopdracht kernversterking wonen en detailhandel voor de verschillende kernen binnen de gemeente Brasschaat

Brasschaat is een gemeente gesitueerd in de noordelijke rand van Antwerpen, die beschikt over een hoogwaardig woonweefsel en een hoog uitrustingsniveau in een groene omgeving. Omwille van ontwikkelingsdruk is het voor de gemeente essentieel om een duidelijk zicht te hebben op waar en hoe ze deze ontwikkelingsdruk dienen te kanaliseren, zodat ze kan bijdragen aan de uitbouw van een duurzaam woonweefsel. Complementair hieraan wenst de gemeente Brasschaat een duidelijk zicht te krijgen op het kleinhandelsbeleid dat ze dienen te voeren binnen hun verschillende deelkernen om te komen tot een aantrekkelijk handelsapparaat voor alle bevolkingsgroepen.

Binnen de uitbouw van het beleid ten aanzien van kernversterking, onderzoekt BUUR in de eerste plaats waar verdichting van het woonweefsel leidt tot de creatie van een duurzaam woonweefsel op het vlak van mobiliteit, levenskwaliteit (nabijheid van voorzieningen en publiek toegankelijk groen), zonder dat de verdichting raakt aan de essentiële karakteristieken van Brasschaat. De opmaak van een structuurschets voor de kern van Brasschaat biedt de gemeente daarbij een duidelijk kader om de ruimtelijke transformaties op de gewenste locaties ruimtelijk te kunnen bijsturen, zodat ze bijdragen aan de realisatie van een kwalitatieve en samenhangende structuur op niveau van de kern als geheel.

In functie van het kleinhandelsbeleid wordt een intensief cocreatief traject uitgezet, dat dient te leiden tot een gedragen afbakening en set van werkbare en realistische strategieën op het niveau van iedere handelskern.

De studie resulteert in de uitwerking van één instrument (RUP, verordening, …), die de gemeente zal bijstaan in de implementatie van de vooropgestelde visie.

Kernversterking en detailhandel Brasschaat
Kernversterking en detailhandel Brasschaat
Kernversterking en detailhandel Brasschaat
Kernversterking en detailhandel Brasschaat
Code
BKD
Klant
Gemeente Brasschaat
Team
BUUR
Status
In ontwerp