Onze projecten

Onze
projecten

PROVIDE
2021 — 2024
PROVIDE

Overshoot van de Overeenkomst van Parijs – Omkeerbaarheid, klimaateffecten en aanpassingsbehoeften

Ontdek het project
Recreatief fietsen aan de Vlaamse Kust
2020 —
Recreatief fietsen aan de Vlaamse Kust

BUUR Part of Sweco helpt het recreatief fietsnetwerk aan de Vlaamse Kust naar een hoger ambitieniveau te brengen

Ontdek het project
Taparura Sfax Tunesië
2018 — 2018
Taparura Sfax Tunesië

Toekomstvisie in het kader van een haalbaarheidstudie voor de site Taparura te Sfax, Tunesië

Ontdek het project
Adviseur Mobiliteit Oosterweel
2018 — 2022
Adviseur Mobiliteit Oosterweel

Mobiliteitsondersteuning voor het complex interdisciplinair project Oosterweel waarbij zowel de verkeerstechnische aspecten op alle niveaus als de communicatie met een groot aandeel actoren centraal staat.

Ontdek het project
Haren Fietssnelweg, Vilvoorde
2018 —
Haren Fietssnelweg, Vilvoorde

Start- en projectnota voor de intergewestelijke fietssnelweg FR0-F215

Ontdek het project
Variantenstudie fietstunnel Leirekensroute N411 Aalst
2018 — 2020
Variantenstudie fietstunnel Leirekensroute N411 Aalst

Studie en aanleg van ontbrekende schakel in fietsroute “Leirekensroute”

Ontdek het project
Zennevallei Lot
2017 — 2018
Zennevallei Lot

Toekomstvisie bedrijventerrein Laekebeek en stationsomgeving Lot

Ontdek het project
Maurice Lippensplein Knokke
2017 — 2017
Maurice Lippensplein Knokke

Ontwerpend onderzoek naar de ruimtelijke en programmatorische invulling van de sites in de onmiddellijke omgeving van het Maurice Lippensplein

Ontdek het project
Bramier Lauwe
2016 —
Bramier Lauwe

Ontwerp en realisatie van een bedrijventerrein in Lauwe, Menen

Ontdek het project
Strategisch effectenonderzoek in kader van het complex project Klein-Rusland
2016 —
Strategisch effectenonderzoek in kader van het complex project Klein-Rusland

Opmaak van een strategisch MER voor de leefbaarheidsstudie van het kanaaldorp Klein-Rusland

Ontdek het project
Pilootproject Potterij Mechelen
2016 —
Pilootproject Potterij Mechelen

Visievorming en projectregie van de Potterijsite in het kader van de Pilootprojecten ‘Terug in omloop’

Ontdek het project
Complex project kanaal Bossuit-Kortrijk
2016 —
Complex project kanaal Bossuit-Kortrijk

Tracéstudie en volledige begeleiding van een complex project voor de opwaardering van een kanaal.

Ontdek het project
Technisch Ruimtelijk vooronderzoek en plan-MER PRUP Omleidingweg Anzegem
2015 — 2019
Technisch Ruimtelijk vooronderzoek en plan-MER PRUP Omleidingweg Anzegem

Opmaak van een technisch ruimtelijk vooronderzoek en plan-MER ikv het PRUP omleidingsweg Anzegem

Ontdek het project
Westakkers Sint-Niklaas
2014 — 2015
Westakkers Sint-Niklaas

Masterplan, financiële haalbaarheidstoets en projectuitwerking voor de herbestemming van een militair domein

Ontdek het project
Woonontwikkeling en ecologisch landschapspark Hemixveer Hemiksem
2014 — 2018
Woonontwikkeling en ecologisch landschapspark Hemixveer Hemiksem

Realisatie landschapspark op Brownfield Scheldeboord

Ontdek het project