Onze projecten
Haalbaarheidsstudies

Strategisch effectenonderzoek in kader van het complex project Klein-Rusland
2016 —

Strategisch effectenonderzoek in kader van het complex project Klein-Rusland

Opmaak van een strategisch MER voor de leefbaarheidsstudie van het kanaaldorp Klein-Rusland

Klein-Rusland is een van de kanaaldorpen en -wijken in het Gentse havengebied. Het kampt al ruim 20 jaar met ernstige leefbaarheidsproblemen. De Vlaamse regering heeft indertijd een complex project opgestart om de mogelijke alternatieven voor de bewoners van de woonwijk te onderzoeken. De opdracht van Sweco binnen dit complex project bestaat onder volgende onderdelen:

  • Het opmaken van een strategische MER binnen de methodiek van complexe projecten en in interactie met het strategisch ontwerpend onderzoek. Hierbij worden alternatieven voor de bewoners van Klein-Rusland afgewogen op strategisch niveau. Hierbij wordt rekening gehouden met tal van randvoorwaarden: reservatiestrook E34, beschermd erfgoed in de wijk, verontreinigd grondwater in de omgeving, …
  • Het berekenen van de kosten (op strategisch niveau) van de verschillende alternatieven
  • Het mee uitweren van de onderbouwing voor het voorkeursalternatief
Strategisch effectenonderzoek in kader van het complex project Klein-Rusland
Strategisch effectenonderzoek in kader van het complex project Klein-Rusland
Klant
provincie Oost-Vlaanderen, Projectbureau Gentse Kanaalzone
Team
Sweco
Status
In ontwerp