Onze projecten
Haalbaarheidsstudies

Variantenstudie fietstunnel Leirekensroute N411 Aalst
2018 — 2020

Variantenstudie fietstunnel Leirekensroute N411 Aalst

Studie en aanleg van ontbrekende schakel in fietsroute “Leirekensroute”

Deze studieopdracht omvat de aanleg van een fietstunnel onder de N411 Moorselbaan, de heraanleg van de N411 (inclusief fiets- en voetpaden) en de vereenvouding van de kruispunten met de Achterweg en de Leirekensfietsroute. Deze opdracht kadert in het realiseren van de ontbrekende schakels in het tracé van de fietssnelweg tussen Londerzeel en Aalst en de aanleg van conforme fietspaden op de N411, om zo de veiligheid en het comfort van de zachte weggebruiker te verbeteren/verhogen.

Binnen het dossier wordt over het volledige tracé van de N411 een gescheiden RWA-/DWA-stelsel aangelegd, met subsidies.

Er werden een aantal haalbare varianten uitgewerkt. De voor- en nadelen van elke variant worden tegenover elkaar afgewogen.

Als uitgangspunten werd het volgende vooropgesteld:

  • De Leirekensroute kruist de N411 (die op maaiveldniveau blijft ) via een tunnel.
  • De aansluiting Achterweg – N411 wordt opgeheven voor gemotoriseerd verkeer. Een (smallere) aansluiting voor fietsers blijft wel bestaan.
  • Door de aangepaste aansluiting van de Achterweg kan ten noorden van N411 de noodzakelijke helling voor de tunnel worden gerealiseerd. Het gemotoriseerd verkeer wordt via de Paddenvijverstraat naar N411 ontsloten (sluit ten oosten van de Achterweg aan op de N411)

Er werd een afwegingsmatrix opgesteld om alle voor- en nadelen van de verschillende varianten tegen elkaar af te wegen. Na analyse van de verschillende varianten kan besloten worden dat variant C de meest haalbare en gewenste oplossing is. Enerzijds door de inrichting van de overgebleven ruimte als kwaliteitsvolle openbare ruimte, anderzijds biedt deze variant ook makkelijk toegang voor voetgangers vanaf de N411.

De fietstunnel die onder de doorsteek voorzien wordt kan zoals onderstaande figuren worden ingericht zodat de belevingswaarde en het comfort voor de fietser voldoende hoog is. Dit betekent dat de wanden schuin open gaan om een ruimtelijker gevoel te creëren en voldoende verlichting en verluchting voorzien wordt. De tunnelwanden kunnen desgewenst aangekleed worden met locatie gebonden tekeningen of beschilderingen.

Variantenstudie fietstunnel Leirekensroute N411 Aalst
Variantenstudie fietstunnel Leirekensroute N411 Aalst
Klant
stad Aalst, AWV Oost Vlaanderen
Team
Sweco
Status
gerealiseerd