Onze projecten
Haalbaarheidsstudies
Ruimtelijke economie
Participatie en cocreatie
Procesmanagement

Pilootproject Potterij Mechelen
2016 —

Pilootproject Potterij Mechelen

Visievorming en projectregie van de Potterijsite in het kader van de Pilootprojecten ‘Terug in omloop’

De Potterij is een voormalige wasserij in het centrum van de Mechelse binnenstad die door de OVAM voor 1 symbolische euro aangekocht werd omwille van de historische vervuiling die op deze plek aanwezig was. De OVAM is sinds enkele jaren volop bezig met de sanering van de plek en stelt hoge ambities voorop voor de toekomst: de uitbouw van een circulair stadslabo in en rond de Potterij!

In de aanloop van de Pilootprojecten Terug in Omloop i.o.v. Team Vlaams Bouwmeester organiseerde BUUR samen met OVAM verschillende werkateliers waar samen met de stad, externe partners, buren en middenveldorganisaties verschillende mogelijke opportuniteiten (programma, samenwerkingsverbanden, linken van initiatieven) werden afgetast voor de toekomst van De Potterij te Mechelen. Deze workshops resulteerden in een engagementverklaring van verschillende partijen (stad Mechelen, Vlaanderen Circulair, Thomas More, OCMW, OVAM, H30, …) die verder nadenken over een integrale toekomstvisie voor het gebouw als labo voor circulaire economie.

Doorheen een transitiegericht planningsproces i.s.m. Miss Miyagi evolueerde deze initiële toekomstvisie op gebouwniveau tot een gedragen beleidsvisie op bouwblokniveau.

Een herbestemming van de potterij zelf biedt 800m² aan flexibele open ruimte en kan de spil vormen van het stadslabo. Aanpalende infrastructuur biedt echter de kans om de schaal van het labo te vergroten tot meer dan 4000m², zodat meer diversiteit aan ruimtes en programma’s kan worden voorzien: een kantoorgebouw, een stadsbalkon, fab labs, ateliers en H30 als artistieke werkplek.

Voor het circulair stadslabo (de Impact Factory) worden op dit ogenblik organisaties op maat  opgezet (vastgoed-vennootschap, coöperatie, vzw, …) die samen met de partners de cluster van ruimtes ontwikkelen, beheren, exploiteren en de missie bewaken.

Pilootproject Potterij Mechelen
Pilootproject Potterij Mechelen
Pilootproject Potterij Mechelen
Pilootproject Potterij Mechelen
Pilootproject Potterij Mechelen
Code
OVA-POT
Klant
OVAM
Team
BUUR + Miss Miyagi
Status
in uitvoering