Onze projecten
Masterplanning
Haalbaarheidsstudies
Procesmanagement

Westakkers Sint-Niklaas
2014 — 2015

Westakkers Sint-Niklaas

Masterplan, financiële haalbaarheidstoets en projectuitwerking voor de herbestemming van een militair domein

De site Westakkers snakt naar een nieuwe toekomst. Sinds 2011 is alle militaire activiteit verdwenen waardoor Westakkers (letterlijk) een grote blinde vlek op de kaart is: een gebied met bijzonder veel potentie, maar zonder een concreet programma. BUUR besefte dat er meer nodig was dan een masterplan. Samen met Idea Consult werd een marktonderzoek georganiseerd, met bevraging van geïnteresseerde partijen voor investering of exploitatie van activiteiten. Op basis hiervan werd een ambitieus project opgezet met een complementair programma dat maatschappelijke meerwaarde koppelt aan financiële haalbaarheid.

Op ruimtelijk vlak bepaalt de verweving van de militaire en landschappelijke lagen de ziel van de site. Relicten van de militaire activiteit zoals de massieve betonverharding, het paradeplein en enkele beeldbepalende loodsen worden hergebruikt. De spoorlijn en heideontwikkeling worden geïntegreerd in het landschap. De bosbestand (25 ha) blijft integraal bewaard en krijgt actieve en passieve programma’s: naast natuurbeleving worden er ook bv. een avonturenpark en een BMX-parcours ingepast. Centraal op de site is een groot (gras)plein voorzien dat ruimte biedt voor evenementen, en waarrond alle ‘harde’ functies worden geclusterd: creatieve bedrijvigheid, een vormings- en verblijfscentrum, sportfuncties, een indoor speeltuin, paintball,… Westakkers wordt hiermee een publiekstrekker voor de regio.

Het project wordt een bouwsteen in een bredere, regionale visie. Een reeks toeristisch, recreatieve stapstenen tussen Waasmunster en Beveren vormen een ecologisch en functioneel netwerk en krijgen een gemeenschappelijke identiteit: de “Archipel Waasland”. De Provincie Oost-Vlaanderen heeft ondertussen op basis van het masterplan het juridisch kader uitgewerkt dat de beoogde ontwikkelingen op de site mogelijk maakt. Parallel werkte ze het concept voor de Archipel Waasland verder uit.

Westakkers Sint-Niklaas
Westakkers Sint-Niklaas
Westakkers Sint-Niklaas
Westakkers Sint-Niklaas
Westakkers Sint-Niklaas
Code
 SNW
Klant
 Provincie Oost-Vlaanderen
Team
BUUR + Idea Consult + Erik De Waele
Status
Opdracht volbracht