Onze projecten
Masterplanning
Inrichting publieke ruimte

BMT-Site Boechout
2010 —

BMT-Site Boechout

Masterplan, RUP en ontwerp publieke ruimte voor een brownfield in het dorpscentrum

Midden in het dorpscentrum van Boechout, naast het station, werd de BMT-fabriek gesloten. Een private ontwikkelaar stelde BUUR aan om voor de terreinen van dit voormalig metaalverwerkend bedrijf een masterplan te ontwikkelen, een RUP op te maken, de publieke ruimte te ontwerpen en de realisatie te begeleiden. Het hele proces werd gevoerd in nauwe samenwerking met het gemeentebestuur.

In een structuurschets analyseerde BUUR de karakteriserende lagen waaruit de dorpskern van Boechout is opgebouwd: het historische grid van woonstraten, de grote parken en villa’s, de informele padenstructuur. Onze ambitie om deze lagen en hun onderlinge synergie te versterken, bepaalt de krijtlijnen voor de ontwikkeling van de BMT-site. Zo ontstaat een strategisch project dat het hele dorp ten goede komt.

Een deel van de site wordt gereserveerd als groene ruimte, ter uitbreiding van een aangrenzend park. Het park krijgt een viertal groene uitlopers doorheen de site, met een variërend statuut en gebruik, zodat alle nieuwe woningen van het groen kunnen genieten. Het groen alterneert met een vijftal woonerven, waarrond telkens gestapelde en grondgebonden woningen geschakeld zijn. De erven liggen licht verhoogd t.o.v. het park, in functie van de privacy en beperking van het grondverzet. Een parkvilla, opgevat als compact hoger accent, definieert de overgang tussen elk erf en het park. Ze vormen de landschappelijke referentiepunten van het park.

Het masterplan is ontstaan na een grondige lezing van de ruimtelijke randvoorwaarden van de site en toont een woonwijk die de lokale landschappelijke kwaliteiten integreert en zo maximale woonkwaliteit garandeert.  De ruimtelijke concepten uit het algemeen masterplan werden vertaald in een detail-masterplan waar een doorgedreven studie werd gedaan naar bouwvolumes en typologieën. Deze principes dienden als basis voor het ruimtelijk uitvoeringsplan dat als kader dient voor de gefaseerde verkaveling en realisatie van de verschillende erven. Architecten voor de eerste twee fasen werden aangesteld na een architectuurwedstrijd. De eerste fase wordt opgeleverd eind 2016, de bouw van de tweede fase start in 2017.

BMT-Site Boechout
Projectteam: BUUR, Projectontwikkelaar: Gands, Architecten: BULK Architecten, FVWW Architecten, KOMAAN! Architecten, Foto: Stijn Bollaert, Thuis in de toekomst: een initiatief van de Vlaamse overheid, Agentschap Wonen-Vlaanderen
BMT-Site Boechout
Projectteam: BUUR, Projectontwikkelaar: Gands, Architecten: BULK Architecten, FVWW Architecten, KOMAAN! Architecten, Foto: Stijn Bollaert, Thuis in de toekomst: een initiatief van de Vlaamse overheid, Agentschap Wonen-Vlaanderen
BMT-Site Boechout
Projectteam: BUUR, Projectontwikkelaar: Gands, Architecten: BULK Architecten, FVWW Architecten, KOMAAN! Architecten, Foto: Stijn Bollaert, Thuis in de toekomst: een initiatief van de Vlaamse overheid, Agentschap Wonen-Vlaanderen
BMT-Site Boechout
Code
BMT
Klant
Gands NV
Team
BUUR
Status
Gerealiseerd