Onze projecten

Onze
projecten

Africa City Scoping and Rapid Climate Risk Assessment
2021 — 2022
Africa City Scoping and Rapid Climate Risk Assessment

In dit project werden city scopings en snelle klimaatrisicoanalyses uitgevoerd voor de steden Antananarivo in Madagascar, Libreville in Gabon, en Dodoma in Tanzania.

Ontdek het project
PROVIDE
2021 — 2024
PROVIDE

Overshoot van de Overeenkomst van Parijs – Omkeerbaarheid, klimaateffecten en aanpassingsbehoeften

Ontdek het project
Expert scoping Gewestelijk RUP’s
2021 —
Expert scoping Gewestelijk RUP’s

Ondersteuning van het departement Omgeving in de beginfase van het geïntegreerde proces voor de opmaak van alle Gewestelijk RUP’s

Ontdek het project
Groenblauwe ruimtes als bouwsteen
2021 — 2022
Groenblauwe ruimtes als bouwsteen

Onderzoek en opmaak handboek ‘Groenblauwe ruimtes als bouwsteen van gezonde en veerkrachtige leefomgevingen’

Ontdek het project
Strategische MER's voor de provinciale beleidsplannen ruimte
2019 —
Strategische MER’s voor de provinciale beleidsplannen ruimte

Opmaken van de strategische MER bij de provinciale beleidsplannen van Vlaams-Brabant, Limburg, Antwerpen, Oost- en West-Vlaanderen

Ontdek het project
Veranderingsprocessen en hun ruimtelijke impact
2018 — 2020
Veranderingsprocessen en hun ruimtelijke impact

Met het oog op het realiseren van de transitie naar een duurzaam en toekomstbestendig ruimtegebruik bekijken we in deze studie de manier waarop we onze ruimte gebruiken vanuit een systeembenadering.

Ontdek het project
Energielandschap Denderland
2017 — 2018
Energielandschap Denderland

Opmaak van een landschappelijke gebiedsvisie rond de inplanting van grootschalige hernieuwbare energieinstallaties

Ontdek het project
Overkapping Ring Antwerpen Noord
2017 — 2018
Overkapping Ring Antwerpen Noord

Opmaak van een visie voor de overkapping van de Antwerpse ring in het noordelijke segment (Luchtbal , Eilandje en Merksem)

Ontdek het project
Duurzaamheids barometer Oost-Vlaanderen
2017 —
Duurzaamheids barometer Oost-Vlaanderen

Evaluatie-instrument en kennisplatform voor de duurzaamheid van grondgebonden projecten

Ontdek het project
Milieuverkenning Ruimte
2017 — 2018
Milieuverkenning Ruimte

Onderzoek naar ruimtelijke strategieën voor een duurzamer en milieuvriendelijker energie-, mobiliteits- en voedingssysteem in Vlaanderen

Ontdek het project
Leuven Klimaatneutraal 2030
2013 — 2014
Leuven Klimaatneutraal 2030

Ondersteuning van het project Leuven Klimaatneutraal 2030

Ontdek het project
PlanMER + RUP Vissershaven Zeebrugge
2013 — 2015
PlanMER + RUP Vissershaven Zeebrugge

Een plan voor een positieve beleving van Zeebrugge voor bewoner en bezoeker

Ontdek het project
Stedenbouwkundig duurzaamheids kompas
2012 —
Stedenbouwkundig duurzaamheids kompas

Intern onderzoek naar een processturend evaluatie-instrument voor de integrale duurzaamheid van complexe ruimtelijke projecten

Ontdek het project
Tramlijnen Brabantnet Vlaams-Brabant
2011 — 2013
Tramlijnen Brabantnet Vlaams-Brabant

Tracé- en planMERstudie voor vier nieuwe tramlijnen in Vlaams-Brabant

Ontdek het project
Gezondheidseffectbeoordeling - Zuidstation Brussel
Gezondheidseffectbeoordeling – Zuidstation Brussel

Gezondheidseffectbeoordeling voor stadsvernieuwingsoperatie rondom het Zuidstation  

Ontdek het project