Onze projecten
Beleidsplanning
Strategisch advies
Ruimtelijke data
Omgevings- en stakeholder management
Evaluatie duurzaamheid en milieu-impact

Milieuverkenning Ruimte
2017 — 2018

Milieuverkenning Ruimte

Onderzoek naar ruimtelijke strategieën voor een duurzamer en milieuvriendelijker energie-, mobiliteits- en voedingssysteem in Vlaanderen

BUUR en ShiftN werden door de Vlaamse Milieumaatschappij VMM aangesteld voor de opmaak van het ‘Achtergronddocument Ruimte’ als onderdeel van de Milieuverkenning 2018. Dit document beschrijft ruimtelijke strategieën die milieu-oplossingen ondersteunen of mogelijk maken voor een (ecologisch) duurzamer energie-, mobiliteit- en voedingssysteem in Vlaanderen.

BUUR en ShiftN werkten een longlist uit van ruimtelijke strategieën die milieu-oplossingen voor energie, mobiliteit en voeding ondersteunen, gebaseerd op literatuuronderzoek, bestaande regionale beleidsvisies en de input van een expertenworkshop met 30 experts uit de sectoren ruimtelijke ordening, milieu, energie, mobiliteit en voeding. In een tweede fase werden uit deze longlist acht strategieën geselecteerd die als prioritair te onderzoeken werden aangeduid: uitbouwen van een polycentrisch netwerk met hoogwaardig ov als ruggengraat; vrijwaren van de open ruimte; woningen en voorzieningen clusteren in steden en kernen; clusteren van niet-verweefbare bedrijvigheid in economische polen; ruimtelijke verweving van bedrijvigheid en voorzieningen faciliteren in kernen; ruimtelijk differentiëren van agrarische activiteiten; integreren van energieproductie in de open ruimte; uitwisseling van reststromen en aanleg van warmtenetten ondersteunen in kernen. Voor elke strategie werd een literatuurstudie uitgevoerd met aandacht voor de inhoud van de strategie, de potentiële milieuwinst, betrokken actoren en bestaande of nieuwe instrumenten binnen drie schaalniveaus (macro, meso en micro). Dit met als doel om per strategie in detail hefbomen en drempels voor realisatie te identificeren, zowel op inhoudelijk als instrumenteel vlak.

Het Achtergronddocument Ruimte werd, samen met de rest van de Milieuverkenning, officieel gepubliceerd door de VMM en gepresenteerd aan het Vlaams Parlement in het najaar van 2018.

Milieuverkenning Ruimte
Milieuverkenning Ruimte
Milieuverkenning Ruimte
Milieuverkenning Ruimte
Milieuverkenning Ruimte
Code
VMR
Klant
VMM dienst MIRA
Team
BUUR + ShiftN
Status
Volbracht