Onze projecten
Beleidsplanning
Ruimtelijke instrumenten
Evaluatie duurzaamheid en milieu-impact

Gezondheidseffectbeoordeling – Zuidstation Brussel

Gezondheidseffectbeoordeling - Zuidstation Brussel

Gezondheidseffectbeoordeling voor stadsvernieuwingsoperatie rondom het Zuidstation  

Sinds de pandemie gaan er steeds meer stemmen op om investeringen in stedelijke programma’s en infrastructuur systematisch te onderzoeken op hun gezondheidseffecten. De Wereldgezondheidsorganisatie promoot de gezondheidseffectenbeoordeling (GEB) als een mechanisme om in de ontwerpfase rekening te houden met gezondheidsrisico’s, maar ook om investeringskeuzes te sturen op basis van potentiële gezondheidswinst. Verschillende landen hebben een dergelijk instrument reeds in hun planningsprocessen geïntegreerd. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft ons gevraagd een aan het stadsgewest aangepaste procedure te ontwikkelen, gebaseerd op een pilootproject dat een lopend planningsproces volgt.

De opdracht bestaat uit twee delen: het uitvoeren van een piloot-GEB van het renovatieprogramma voor de wijk rond het Zuidstation, en het bijstaan van de opdrachtgever bij de bevordering van de gezondheid binnen alle andere opdrachten op het gebied van stadsontwikkeling, ruimtelijke ordening en stadsonderzoek. In het eerste deel bouwen we een kader op van relevante gezondheidsdeterminanten, indicatoren en gegevensbronnen, op basis van een literatuurstudie en interviews met andere deskundigen met ervaring in GEBs. Vervolgens worden de determinanten geprioriteerd op basis van de beschikbare gegevens en het advies van de actoren die betrokken zijn bij het opzetten van het wijkvernieuwingsprogramma. Op basis van de geraamde effecten van de voorgestelde scenario’s formuleren wij ten slotte aanbevelingen voor een definitief programma.

In het tweede deel richten we ons op de ondersteuning van “Care City”, het recente samenwerkingsverband tussen Perspective.Brussels en de actoren van de gezondheids- en sociale zorgsector. De nadruk ligt op de ontwikkeling van betere gezondheidsindicatoren op wijkniveau en de consequente vertaling van de GEB in effectieve investeringen in wijkvoorzieningen, die iedereen levenskwaliteit en gezonde leefstijlkeuzes aanbieden, en het welzijn in de wijk bewaken.

Code
BEM
Klant
Perspective.Brussels, Brussels Plan Bureau
Team
BUUR Part of Sweco met EM Normandie
Status
in opmaak