Onze projecten
Evaluatie duurzaamheid en milieu-impact

Leuven Klimaatneutraal 2030
2013 — 2014

Leuven Klimaatneutraal 2030

Ondersteuning van het project Leuven Klimaatneutraal 2030

Als een van de stichtende leden van de vzw Leuven Klimaatneutraal 2030 heeft BUUR zich geëngageerd om de klimaatwerf “autoluwe binnenstad” op te starten. De ambitie is om de Leuvense binnenstad versneld autoluw te maken, in functie van een verbeterde leefkwaliteit, multimodale bereikbaarheid en gezondheid.

BUUR verzamelde tientallen deskundigen (vanuit kennisbedrijven, middenveldorganisaties en besturen) in een “platform autoluwe binnenstad”: een open organisatie die de rol van inspirator, bruggenbouwer en gangmaker zal opnemen. Het platform kon het stadsbestuur overtuigen om een samenwerking op te zetten, met de bedoeling om de evolutie naar een autoluwe binnenstad vanuit de “tussenruimte” tussen overheden, burgers, bedrijven en organisaties op gang te trekken.

Op korte termijn worden zoveel mogelijk “quick wins” gerealiseerd door de invoering van een ambitieus circulatieplan dat de ruimte voor wegverkeer reduceert ten voordele van voetgangers, fietsers en openbaar vervoer. Dit wordt gekoppeld aan een breed programma dat het draagvlak en de effectiviteit tracht te optimaliseren via een vijftal sporen:

– Participatie van de burgers en andere stakeholders in de voorbereiding van het project, zodat een gedeeld eigenaarschap ontstaat.
– Sensibilisering van een gewijzigd verplaatsingsgedrag, door brede communicatie en promotie van de alternatieven.
– Monitoring en evaluatie van de bereikte resultaten, organisatie van debat en kritische feedback.
– Snelle “pop up” herinrichting van het openbaar domein voor een verbeterde verblijfskwaliteit, ondersteund door een cultureel programma en evenementen.

De verkeerscirculatie en de herinrichting van straten en pleinen is voorzien voor de zomer van 2016. Na de invoering van het korte termijn programma zal een lange termijn strategie worden uitgewerkt, met het oog op een verdere afbouw van het wegverkeer.

Leuven Klimaatneutraal 2030
Leuven Klimaatneutraal 2030
Leuven Klimaatneutraal 2030
Leuven Klimaatneutraal 2030
Leuven Klimaatneutraal 2030
Leuven Klimaatneutraal 2030
Leuven Klimaatneutraal 2030
Leuven Klimaatneutraal 2030
Leuven Klimaatneutraal 2030
Code
LKN
Klant
Stad Leuven
Team
BUUR
Status
Volbracht