Onze projecten

Onze
projecten

PROVIDE
2021 — 2024
PROVIDE

Overshoot van de Overeenkomst van Parijs – Omkeerbaarheid, klimaateffecten en aanpassingsbehoeften

Ontdek het project
Groenblauwe ruimtes als bouwsteen
2021 — 2022
Groenblauwe ruimtes als bouwsteen

Onderzoek en opmaak handboek ‘Groenblauwe ruimtes als bouwsteen van gezonde en veerkrachtige leefomgevingen’

Ontdek het project
Lokale Langetermijn Renovatiestrategie
2020 — 2021
Lokale Langetermijn Renovatiestrategie

Begeleidingstraject bij het opstellen van een Lokale Langetermijn Renovatiestrategie in pilootgemeenten.

Ontdek het project
Atlas Regionet Oost-Brabant
2018 —
Atlas Regionet Oost-Brabant

Evaluatie-instrument om ontwikkelingspotentie van kernen te bepalen aan de hand van hun knoop- en plaatswaarde

Ontdek het project
Kernversterking en detailhandel Brasschaat
2018 —
Kernversterking en detailhandel Brasschaat

Studieopdracht kernversterking wonen en detailhandel voor de verschillende kernen binnen de gemeente Brasschaat

Ontdek het project
Roadmap Leuven
2018 — 2018
Roadmap Leuven

Roadmap voor een klimaatneutraal Leuven tegen 2050

Ontdek het project
Ruimtekompas provincie Antwerpen
2018 — 2019
Ruimtekompas provincie Antwerpen

Ontwikkeling van een instrument dat de knoop- en plaatswaarde verbeeldt als basis voor bovenlokaal ruimtelijk beleid

Ontdek het project
Procesbegeleiding Hemelwaterplan
2018 —
Procesbegeleiding Hemelwaterplan

Opmaak processtructuur en uitvoering van gemeentelijke hemelwaterplannen in Vlaanderen

Ontdek het project
Toolkit Kernversterking, Vlaams-Brabant
2018 — 2020
Toolkit Kernversterking, Vlaams-Brabant

Opmaak van een toolkit kernversterking voor gemeenten & actieplannen voor 6 Vlaams- Brabantse woonkernen

Ontdek het project
Visienota Vlekkenplan, Hove
2018 — 2020
Visienota Vlekkenplan, Hove

Duurzame ontwikkelings- en verdichtingsvisie voor het bebouwd gebied

Ontdek het project
Hoger bouwen en verdichting Geraardsbergen
2017 —
Hoger bouwen en verdichting Geraardsbergen

Visie op hoger bouwen en opmaak van een RUP

Ontdek het project
Nota Ruimte Provincie Antwerpen
2017 —
Nota Ruimte Provincie Antwerpen

Raamovereenkomst voor de inhoudelijke ondersteuning bij de opmaak van een vernieuwde ruimtelijke visie voor de Provincie Antwerpen

Ontdek het project
Charleroi Metropool
2016 — 2020
Charleroi Metropool

Een gemeenschappelijke visie voor het Charleroise leefbekken

Ontdek het project
Stadskern versterking Tienen
2015 — 2017
Stadskern versterking Tienen

Opmaken van een concrete uitwerking rond stadskernversterking voor de stad Tienen

Ontdek het project
Visienota ruimte Vlaams-Brabant
2015 —
Visienota ruimte Vlaams-Brabant

Voorbereiding en uitwerking van een nieuw provinciaal ruimtelijk beleid

Ontdek het project