Onze projecten
Ondersteuning lokale besturen

Lokale Langetermijn Renovatiestrategie
2020 — 2021

Lokale Langetermijn Renovatiestrategie

Begeleidingstraject bij het opstellen van een Lokale Langetermijn Renovatiestrategie in pilootgemeenten.

BUUR werd door het Vlaams Energie en Klimaatagentschap aangesteld om in kader van het LIFE geïntegreerd project BE REEL! acht pilootgemeentes te begeleiden bij het opstellen van een Lokale Langetermijn Renovatiestrategie (LLTRS). Naast het begeleiden van de gemeentes en het opmaken van acht illustratieve strategieën was het doel van de missie om enkele instrumenten te ontwikkelen om ook andere gemeentes te ondersteunen bij de opmaak van een LLTRS.
De renovatieopgave in Vlaanderen is groot en complex, maar het is noodzakelijk deze uitdaging aan te gaan om de Europese en Vlaamse klimaatdoelstellingen te behalen. Vlaanderen stelde reeds een Lange Termijn Renovatiestrategie op. In deze opdracht kreeg BUUR de kans om in nauwe samenwerking met acht pilootgemeenten na te denken over hoe een Lange Termijn Renovatiestrategie op lokaal niveau vormgegeven moet worden. Samen met de acht gemeentes onderzochten we hun specifieke uitdagingen op vlak van renovatie van residentiële gebouwen, screenden we bij wie, waar en in welk type gebouwen het grootste renovatiepotentieel zit, en formuleerden we een strategie en roadmap op maat van de lokale opgaven. Voor de pilootgemeentes zelf vormt de roadmap een belangrijke houvast om hun beleid rond renovatie vorm te geven. Voor andere gemeentes kunnen de roadmaps een bron van inspiratie zijn.
Naats de inspirerende roadmaps ontwikkelden we in dit traject ook enkele nuttige hulpmiddelen om besturen op weg te helpen bij het ontwikkelen van een beleid rond woningrenovaties. Een maatregelendatabank brengt alle initiatieven die een lokale overheid kan nemen om de renovatiegraad te verhogen samen en scoort ze op haalbaarheid en impact. Het draaiboek voor de opmaak van een LLTRS beschrijft stap voor stap hoe een gemeente tot een LLTRS kan komen.
Lokale Langetermijn Renovatiestrategie
Lokale Langetermijn Renovatiestrategie
Lokale Langetermijn Renovatiestrategie
Code
LLR
Klant
Vlaamse Overheid - Vlaams Energie- en Klimaatagentschap
Team
BUUR Part of Sweco
Status
voltooid